Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Pychlorex Garden
PYCHLOREX GARDEN
Erkenningsnummer: 10102g/B
Bestemd voor: Amateurgebruik
Samenstelling: 5% chloorpyrifos
Insecticide
GR (Granulaat)
Inhoud: 1 kg

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Broccoli
Bloemkool (witte en groene)
Spruitkool
Boerenkool (krulkool, palmboerenkool)
Koolrabi (koolraap-boven-de-grond)

 

bodeminsecten
rupsen
koolvlieg

2 g/plant, aan de voet van de plant, 1 toepassing. Maximaal 1 toepassing per teelt. Inwerken aan de voet van de plant.

Toepassingsstadium: Bij het planten of enkele dagen later; maart tot augustus.
Veiligheidstermijn: 42 dagen
 

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Bevat maleinezuuranhydride. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

 

Gebruiksklare strooikorrels tegen bodeminsecten zoals larven van koolvliegen, emelten (larven van langpootmuggen), engerlingen, ritnaalden en aardrupsen. Ideaal voor gebruik in koolsoorten. Voor een optimale werking is het aan te raden de korrels toe te dienen in vochtige periodes met veel regen.
Vrijwillige intrekking van de toelating van PYCHLOREX GARDEN
10/07/2018

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel PYCHLOREX GARDEN (10102G/B; 5% chloorpyrifos) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/01/2020.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/07/2018.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot
31/01/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot
31/01/2020.