Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
RHIZOPON AA TABLETS
Erkenningsnummer: 10798P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 20% indolylboterzuur
ST (Wateroplosbare tablet)
Inhoud: 20 - 200 - 2500 stuks
Rhizopon AA Tablets

Gebruik en Toepassingen:

Nadat de tabletten in water zijn opgelost, breekt de werkzame stof onder invloed van licht, temperatuur en vervuiling relatief snel af. Daarom is het aan te raden, altijd een verse oplossing te gebruiken en bij voorkeur niet meer aan te maken dan voor onmiddellijk gebruik nodig is. Gebruik een Rhizopon oplossing maar een keer en vervang een vervuilde oplossing tijdig voor een verse.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
 

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Rhizopon levert verschillende producten op basis van twee verschillende werkzame stoffen:
3-Indolylboterzuur (3-iba) en 1-naphthylazijnzuur (1-naa)
Deze verschillende eindproducten worden geleverd in verschillende gehaltes en gebruiksvormen, zodat er voor ieder te vermeerderen gewas een geschikt gebruiksklaar product is.

Het Rhizopon product in de vorm van wateroplosbare tabletten bevat 20% indolylboterzuur (50 mg werkzame stof).

Een auxinehoudende groeistofoplossing is niet stabiel en verliest daardoor snel aan werking. Daarom brengt Rhizopon geen kant-en -klare oplossing op de markt, maar in water oplosbare tabletten, waarmee een Rhizopon oplossing snel en efficient kan worden aangemaakt. Hiertoe kan het voor de gewenste concentratie benodigde aantal tabletten in water worden opgelost. Op die manier is altijd een verse oplossing in de juiste samenstelling en gewenste samenstelling van werkzame stoffen direct beschikbaar. Voor een uitvoerige beschrijving van het op de juiste wijze aanmaken van een Rhizopon oplossing kunt u meer informatie vinden op www.rhizopon.com

Een Rhizopon groeistofoplossing wordt snel door het plantenweefsel opgenomen en kan op verschillende manieren worden toegediend:
•  Opzuigen
Meestal wordt de opzuigmethode toegepast. Dit wil zeggen dat de stekken, apart of in bundels, gedurende een aantal uren - afhankelijk van het gewas - met de basis in een bak met een Rhizopon oplossing worden gezet om deze op te zuigen.

•  Dompelen
Bij bepaalde stekken kan ook de dompelmethode een goed resultaat geven. De stekken worden dan geheel in de vloeistof ondergedompeld. Daarbij moet er op worden gelet, dat niet teveel stekken ineens worden gedompeld, om kneuzingen te voorkomen.

•  Bespuiten
Van sommige gewassen kunnen de stekken eerst worden gestoken en vervolgens met behulp van een nevelspuit met een oplossing in de gewenste concentratie gelijkmatig worden bespoten. Ook reeds gestoken stekken waarbij de beworteling niet of te traag op gang komt, kunnen achteraf worden bespoten of met een Rhizopon oplossing worden aangegoten om de wortelinductie te stimuleren.

•  Quick dip
Tenslotte is er de snelle quick-dip methode. Hierbij worden de stekken gedurende enkele secondes met de basis in de vloeistof gedipt. Deze werkwijze vergt wel hogere concentraties dan de andere genoemde gebruikstoepassingen van Rhizopon oplossingen.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Stekken (sierplanten) (onder bescherming)

Onvoldoende wortelvorming

0,2-4 tabletten/liter, de onderste 1-2 cm van de stek gedurende 12 uur onderdompelen, 1 toepassing of

1-8 tabletten/liter, basis van de stek kort dippen, 1 toepassing of

1-8 tabletten/liter, volledige stek gedurende 5 sec. onderdompelen, 1 toepassing.