Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Toki

Toki is een herbicide voor niet verharde permanent onbeteelde terreinen voor professioneel gebruik.

Toki heeft een uitstekende werking tegen breedbladigen en grassen. Ook tegen mossen.
De beste werking van Toki wordt verkregen bij toepassing vroeg in het voorjaar voor opkomst van de onkruiden. Indien er al onkruiden aanwezig zijn is het advies om een product op basis van glyfosaat aan Toki toe te voegen.
 

Voordelen:

- Zeer breed werkingsspectrum

- Lange duurwerking

 

TOKI
Erkenningsnummer: 9702P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 50% flumioxazine
Herbicide
WP (Spuitpoeder)
Inhoud: 1 kilo

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Sierbomen en sierheesters
(niet bestemd voor consumptie)

parapluutjesmos
onkruiden

0,3 kg/ha, 1 toepassing, max. 1 toepassing/12 maanden, op een naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: vegetatieve rustperiode (BBCH 00).
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m met minimum 90% driftreducerende techniek.
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Carpinus betulus, Chamaecyparis lawsoniana “Ellwoodii”, Fagus sylvatica en Quercus robur. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. Fytotoxiciteit werd waargenomen op Spiraea japonica (Rosaceae) na toepassing van het product na de vegetatieve rustperiode.
 

Niet verharde permanent onbeteeld terreinen

onkruiden

1,2 kg/ha met 200-400 liter water, 1 toepassing, op een naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: vegetatieve rustperiode (BBCH 00)
Bufferzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek
 

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
Om niet doelwitplanten en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden