Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Oberon
OBERON
Erkenningsnummer: 10302P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 240 g/l  spiromesifen
Insecticide/Acaricide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Paprika/Spaanse peper (onder bescherming)

spintmijten
witte vliegen

0,3 l/ha haag, met een maximale behandelingshoogte van 2,5 m haag (maximum 0,75 l/ha grondoppervlak), 1-2 toepassingen in blok met een interval van 7-10 dagen; max. 2 toepassingen/teelt
Veiligheidstermijn: 1 dag
 

Tomaten (onder bescherming)

spintmijten
galmijten en roestmijten
witte vliegen

0,3 l/ha haag, 1-2 toepassingen in blok met een interval van 7-10 dagen; max. 2 toepassingen/teelt
Veiligheidstermijn: 1 dag
 

aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)
komkommer (onder bescherming)

spintmijten
witte vliegen

0,3 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen; max. 2 toepassingen/teelt
Veiligheidstermijn: 1 dag
 

Augurk (onder bescherming)
courgette/patisson (onder bescherming)

spintmijten
witte vliegen

0,3 l/ha haag voor verticale teelten of 0,5 l/ha voor horizontale teelten, 1-2 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen  ; max. 2 toepassingen/teelt
Veiligheidstermijn: 1 dag
 

Meloen (onder bescherming)

spintmijten
witte vliegen

0,3 l/ha haag met een maximale behandelingshoogte van 1,6 m haag (maximum 0,5 l/ha grondoppervlak) voor verticale teelten of 0,5 l/ha voor horizontale teelten, 1-2 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen; max. 2 toepassingen/teelt
Veiligheidstermijn: 1 dag
 

Pompoen (onder bescherming)

spintmijten
witte vliegen

0,5 l/ha, 1-2 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen;  max. 2 toepassingen/teelt
Veiligheidstermijn: 1 dag
 

stamslabonen (prinsessen-, snijbonen) (groengeoogst, met peul) (onder bescherming)

spintmijten
witte vliegen

0,3 l/ha haag, met een maximale behandelingshoogte van 1,6 m haag (maximum 0,5 l/ha grondoppervlak), voor verticale teelten of 0,5 l/ha voor horizontale teelten, 1-2 toepassingen, met een interval van 7-10 dagen;  max. 2 toepassingen/teelt
Veiligheidstermijn: 1 dag
 

Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is S. De code voor de werkingswijze van dit product is 6.  Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product, of andere producten met eenzelfde resistentieletter of resistentiecode bevatten, niet al te vaak toepasen op dezelfde planten en dient u andere producten te gebruiken van zodra u een vermindering van de werkzaamheid vaststelt. Indien bijkomende behandelingen nodig zijn, deze uitvoeren met producten met enkel andere resistentieletters.

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.