Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Panic Free Garden

Teelten:

Erkende bestrijding van:

Dosis en toepassing:

Alle teelten

 

onkruiden

20 ml/100 m² op nieuwe kieming. - 40 ml/100 m² als de planten sterk ontwikkeld zijn, of tegen kweekgras of zuring
 

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing tegen onder andere braamstuiken.

 

varens

60 ml/100 m²

 

tweezaadlobbige onkruiden

60 ml/100 m² tegen onder andere distels, bijvoet, samengesteldbloemige onkruiden, brandnetels, weegbree, kruipende boterbloem, basterdwederik, wilgeroosje

 

stronken

1 l/5 l mengeling, aanstrijken, tegen hergroei van boomstronk en struiken, onmiddellijk na omhakken of op hergroei (in volle groei)

 

Grasland-weiland

onkruiden

60 ml/100 m² voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of grasveld aan te leggen of te vernieuwen. Max. 1 toepassing/ 12 maanden.

 

Gazon-grasveld

onkruiden

60 ml/100 m² voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of grasveld aan te leggen of te vernieuwen. Max. 1 toepassing/ 12 maanden. Het betreden van de behandelde oppervlakte moet vermeden worden gedurende een minimum periode van 24 uur na de behandeling.

 

Verharde permanent onbeteelde terreinen

onkruiden

20 ml/100 m² op nieuwe kieming. - 40 ml/100 m² als de planten sterk ontwikkeld zijn, of tegen kweekgras of zuring
 

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing tegen onder andere braamstuiken.

 

varens

60 ml/100 m²

 

tweezaadlobbige onkruiden

60 ml/100 m² tegen onder andere distels, bijvoet, samengesteldbloemige onkruiden, brandnetels, weegbree, kruipende boterbloem, basterdwederik, wilgeroosje

 

stronken

1 l/5 l mengeling, aanstrijken, tegen hergroei van boomstronk en struiken, onmiddellijk na omhakken of op hergroei (in volle groei)

 

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

onkruiden

20 ml/100 m² op nieuwe kieming. - 40 ml/100 m² als de planten sterk ontwikkeld zijn, of tegen kweekgras of zuring
 

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing tegen onder andere braamstuiken.

 

varens

60 ml/100 m²

 

tweezaadlobbige onkruiden

60 ml/100 m² tegen onder andere distels, bijvoet, samengesteldbloemige onkruiden, brandnetels, weegbree, kruipende boterbloem, basterdwederik, wilgeroosje

 

stronken

1 l/5 l mengeling, aanstrijken, tegen hergroei van boomstronk en struiken, onmiddellijk na omhakken of op hergroei (in volle groei)

 

 

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

 

PANIC FREE GARDEN
Erkenningsnummer: 10186G/B
Bestemd voor: Amateurgebruik
Samenstelling: 360 g/l glyfosaat
Herbicide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 300 ml

Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Panic Free Garden is een totale onkruidbestrijder voor de vernietiging van alle onkruiden en grassen. Panic Free Garden heeft een systemische werking. Concreet betekent dit dat na opname door het blad de actieve stof verder wordt getransporteerd door de gehele plant. Ideaal voor gebruik wanneer je nieuwe aanplantingen wil doen want hij schaadt de bodem niet en zaaien is reeds na 5 dagen mogelijk. De ideale krachtpatser tegen bamboe.

G
lyfosaat is een systemisch bladherbicide. Het product wordt getransporteerd in de volledige plant, in het bijzonder tot in de wortels, en zorgt voor de vernietiging van zowel bovengrondse als ondergrondse delen van de bespoten planten. Het werkt in op ontwikkelde planten en het wordt geabsorbeerd door de bladeren en groene stengels. Daarom moet overwaaien te allen tijde vermeden worden; in het bijzonder de bladeren, takken en onverhoute bast van planten die men wil houden niet raken.

Het product werkt niet wanneer het wordt toegepast op de grond en het verhindert de kieming van zaden niet. Het is dus niet zinvol het product preventief toe te passen op een oppervlak zonder onkruiden. De dosis wordt uitgedrukt per 100 m² te verwijderen vegetatie en enkel een gelokaliseerde behandeling op goed ontwikkelde planten is toegelaten. Om elke overbodige behandeling te vermijden, dient de nodige hoeveelheid spuitvloeistof berekend te worden in functie van de te behandelen oppervlakte.

Gebruik voor de toepassing een sproeier en geen gieter. De onkruiden enkel bevochtigen en niet bespuiten tot afdruipen. Voor toepassingen tussen de rijen van de gewassen en de planten, een afschermkap op de sproeier plaatsen. Uitzondering: op stronken, hergroei van bomen en houtige planten, met een kwast aanstrijken of spuiten tot afvloeiing. Niet mengen met een ander herbicide. Elke andere behandeling wordt bij voorkeur uitgevoerd tenminste één week na de toepassing met glyfosaat.