Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Patriot

Insecticide met maag- en contactwerking.
 

Teelten:

Erkende bestrijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen

Perenbomen

spinselmotten

mineermotten

glasvlinders

fruitmotje (appelbladroller)

bladluizen

bladvretende rupsen

wintervlinders

bladrollers

0,2-0,3 l/ha fruitboomhaag;

1-2 toepassingen per jaar

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen

appelbladvlo

perebladvlo

vruchtschilvreter (vrucht-bladroller)

0,3-0,4 l/ha fruitboomhaag;

1-2 toepassingen per jaar

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Rode biet (kroten) (open lucht)

bietenvlieg

bladluizen

bladvretende rupsen

0,4 l/ha; 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Knolselder (open lucht)

bladluizen

bladvretende rupsen

wortelvlieg

0,5 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Wortelen (open lucht)

Pastinaak (open lucht)

Rammenas

Rettich

bladluizen

bladvretende rupsen

0,4 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Wortelen (open lucht)

wortelvlieg

0,5 l/ha, 1-3 toepasingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 21 dagen

Radijs

aardvlooien

0,2 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Schorseneren

aardvlooien

0,2 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 90 dagen

Augurk (open lucht)

aardvlooien

0,2 l/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Koolraap

Raap (stoppelraap, meiraap)

koolmotje

koolwitjes

bladluizen

bladvretende rupsen

0,4 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn:3 dagen

Broccoli (open lucht)

Bloemkool (witte, groene)

Sluitkool (kabuiskool)

Chinese kool, paksoi, tatsoi

Boerenkool (krulkool)

koolmotje

koolwitjes

bladluizen

bladvretende rupsen

0,4 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn:7 dagen

Spruitkool (open lucht)

Koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)

koolmotje

koolwitjes

bladluizen

bladvretende rupsen

0,4 l/ha, 1-2 toepassingen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn:7 dagen

Knoflook

Uien (open lucht)

Bosuien (open lucht)

Lente-uien (open lucht)

Sjalot (open lucht)

bladluizen

preimot

0,5 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Tomaten (open lucht)

bladluizen

bladvretende rupsen

0,1-0,18 l/ha haag, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Aubergine/eierplant (open lucht)

Komkommer (onder bescherming)

Augurk (onder bescherming)

Courgette/Patisson (onder bescherming)

bladluizen

bladvretende rupsen

witte vliegen

0,1-0,18 l/ha haag, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Komkommer (open lucht)

Augurk (open lucht)

Courgette/Patisson (open lucht)

bladluizen

bladvretende rupsen

witte vliegen

0,3-0,5 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Tuinkers

Veldsla

Slasoorten

Andijvie, radicchio rosso, suikerbrood

Spinazie

Witloofwortelteelt

Warmoes (snijbiet)

Babyleaf (geoogst tot stadium 8 bladeren)

Rucola

Snijselder

Kervel

Peterselie

Bieslook

bladluizen

bladvretende rupsen

0,5 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Mierikswortel (open lucht)

bladluizen

bladvretende rupsen

0,4 l/ha, 1-2 toepassingen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Stamslabonen (groenge-oogst)

Prinsessenbonen

Snijbonen

bladluizen

0,5 l/ha, 1-2 toepassigen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Erwten (open lucht)

trips

bladluizen

0,25 l/ha, 1 toepassing

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Toepassingsstadium: 1-5 bladeren (BBCH 10-15)

Asperge

aspergekevers

bladluizen

bladvretende rupsen

0,4 l/ha, 1-2 toepassingen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Na de oogst, ontwikkeling van de stengels en bladeren

Prei (open lucht)

rupsen

0,25 l/hl, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen

bladluizen

0,5 l/hl, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Champignons

Oesterzwammen

champignonmug

3 ml/100 m³ teeltruimte door verne-leling tot 14 dagen voor de eerste vlucht of onmiddellijk na de eerste vlucht, 1 toepassing

champignonvlieg

3 ml/100 m³ teeltruimte door verne-leling tot 14 dagen voor de eerste vlucht of onmiddellijk na de eerste vlucht, 1 toepassing

Tarwe

Gerst

Rogge

Haver

Triticale

Spelt

bladluizen

0,2 l/ha, 1-2 toepassingen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Toepassing: opkomst-begin oprichten (BBCH 09-30)

0,2 l/ha, 1-2 toepassingen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Toepassing: aarvorming (BBCH 50-59)

Maïs (behalve suikermaïs)

maïswortelboorder

0,5 l/ha, volgens de waarschuwingen

Veiligeheidstermijn: 28 dagen

Suikermaïs

bladluizen

bladvretende rupsen

0,5 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Suikerbieten

bietenvlieg

bladluizen

bladvretende rupsen

0,4 l/ha, 1-3 toepassingen

Maximaal 3 toepassingen

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Aardappelen (open lucht)

coloradokever

bladluizen

0,4 l/ha, 1-2 toepassingen

Maximaal 2 toepassingen/jaar

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Vlas

trips

0,25 l/ha, 1 toepassing

Bij de eerste schade

Opkomst-10 cm gewashoogte (BBCH 09-19)

Koolzaad (open lucht)

koolzaadaardvlo

0,2 l/ha, 1 toepassing

Kiembladeren-3 bladeren (BBCH 10-13)

Koolzaad (open lucht)

koolzaadglanskever

0,2 l/ha, 12 toepassing

Maximaal toepassingen/jaar

Ontwikkeling van de bloemknoppen (BBCH 50-59)

Koolzaad (open lucht)

koolzaadaardvlo

0,2 l/ha, 1 toepassing

Kiembladeren-3 bladeren (BBCH 10-13)

Sierplanten

dop, schild- en wolluizen

wantsen

bladluizen

bladvretende rupsen

mineervliegen

witte vliegen

trips

0,120 l/100 l water

Vanaf het verschijnen van de eerste insecten.

In geval van moeilijk te bestrijden bladluizen een uitvloeier gebruiken.

galluizen (chermes-, sparappel-, dennewolluis)

bladrandsnuitkever

0,02-0,03 l/100 l water

Vanaf het verschijnen van de eerste insecten

Lokbomen, omringende bomen, omverliggende bomen en stamhout

spintkever/bastkever

0,1 l/10 l water. De schors moet goed bevochtigd worden (1,5-2,0 l verspuiten per m³ stam).

Een ademhalingstoestel dragen.

 

PATRIOT
Erkenningsnummer: 9207P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 25 g/l deltamethrin
Insecticide
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Inhoud: 1 liter

Algemene opmerking:

Het product werkt niet optimaal tegen gevestigde kolonies van bladluizen en tegen de melige koolluis.

 

Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken.

 

Gebruik en Toepassingen:

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

De soorten en vaiëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het eitket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen). Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Was alle beschermende kleding na gebruik.

 

PATRIOT (9207P/B) wordt ook door Bayer geproduceerd en bevat eveneens 25 gram/liter deltamethrin als werkzame stof.

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden