Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Permas D
PERMAS D
Toelatingsnummer: 2683/B
Samenstelling: 0,75% permethrin
Insecticide
Stuifpoeder
Klasse: Niet geklasseerd - Biocide
Inhoud: 400 gram - 5 kilo

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:
Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Gezien de hoge aquatische toxiciteit van permethrin mag het preparaat niet gebruikt worden in de buurt van aquatische milieu’s

Giftig voor bijen.

Voor particulier gebruik:

TEGEN KRUIPENDE INSECTEN EN MIEREN:
Toepassingstijdstip : Van zodra de insecten worden waargenomen. Indien nodig, en vooral na regen, de behandeling herhalen.
Toepassingswijze : Het poeder in dunne lagen verstuiven op de door de insecten bezochte plaatsen. Bij mieren vooral een weinig poeder strooien in de nestingangen en op de looppaden.

 

TEGEN WESPENNESTEN:
Toepassingstijdstip : van zodra een wespennest wordt waargenomen. De bestrijding bij voorkeur na zonsondergang uitvoeren. Het gebruik van alcohol, parfums en deodorants vermijden tijdens de toepassing van het product. Toepassingswijze : voor gebruik de dop losschroeven, het aluminiumplaatje wegsnijden en de dop terug opschroeven. Vervolgens het afsluitdopje verwijderen en het topje van de stuifmond afsnijden. Voor elk gebruik de bus lichtjes schudden. De stuifmond richten op de ingang van het wespennest en het product verstuiven door de bus samen te drukken.
Opmerking : het volledig opruimen van een nest kan tot 24 uur in beslag nemen.


Voor professioneel gebruik en brandweerkorpsen:

TEGEN MIEREN EN ANDERE KRUIPENDE INSECTEN:
Toepassingstijdstip : Van zodra de insecten worden waargenomen. Indien nodig, en vooral na regen, de behandeling herhalen.
Toepassingswijze : bij voorkeur met een blaasbalg of de poederverstuiver DR 5 het poeder in dunne lagen verstuiven op de door de insecten bezochte plaatsen. Bij mieren vooral een weinig poeder strooien in de nestingangen en op de looppaden.

TEGEN WESPENNESTEN:
Dosis : 50 – 100 g/nest bij gebruik van een DR-5 poederverstuiver
Toepassingstijdstip : van zodra de nesten worden waargenomen.
Toepassingswijze : bij voorkeur met een blaasbalg of de poederverstuiver DR 5 het poeder rechtstreeks in de ingang van het nest verstuiven. Steeds alle toegangswegen tot het nest behandelen.
Opmerking : het volledig opruimen van een nest kan tot 24 uur in beslag nemen.

 

Permas D is uitsluitend toegelaten ter bestrijding van kruipende insecten (mieren) in woon- en verblijfsruimten en ter bestrijding van wespennesten buitenshuis. Het product is geschikt voor plaatselijke toepassing.
De verpakkingen van 400 gram zijn bestemd voor particulier gebruik en de verpakkingen van 5 kg zijn bestemd voor professioneel gebruik en brandweerkorpsen