Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
PRIMUS
Erkenningsnummer: 9074P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 50 g/l florasulam
Herbicide
SC (Suspensie concentraat)
Inhoud: 250 ml - 500 ml

Primus

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Wintertarwe

Zomertarwe

Wintergerst

Zomergerst

Winterhaver

Zomerhaver

Spelt

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Kamille (echte)

Vogelmuur

50 ml/ha, of 25 ml/ha in menging met een ander herbicide tegen tweezaadlobbigen of met vloeibare stikstof.

Max. 1 toepassing/teelt
Toepassingsstadium: in het voorjaar, 4 bladeren - 2de knoop (BBCH 14-32)

 

Kleefkruid

100 ml/ha, of 50 ml/ha in menging met een ander herbicide tegen tweezaadlobbigen of met vloeibare stikstof.

Max. 1 toepassing/teelt
Toepassingsstadium: in het voorjaar, 4 bladeren - 2de knoop (BBCH 14-32)

 

Winterrogge

Zomerrogge

Triticale

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Kamille (echte)

 

50 ml/ha, of 25 ml/ha in menging met een ander herbicide tegen tweezaadlobbigen of met vloeibare stikstof.

Max. 1 toepassing/teelt
Toepassingsstadium: in het voorjaar, 4 bladeren - 2de knoop (BBCH 14-32)

 

Kleefkruid

100 ml/ha, of 50 ml/ha in menging met een ander herbicide tegen tweezaadlobbigen of met vloeibare stikstof.

Max. 1 toepassing/teelt
Toepassingsstadium: in het voorjaar, 4 bladeren - 2de knoop (BBCH 14-32)

 

Maïs (behalve suikermaïs)

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Zwaluwtong

Zwarte nachtschade

Kleefkruid

100 ml/ha, 1 toepassing, gelokaliseerde behandeling.
Maximaal 1 toepassing/teelt.

Toepassingsstadium; 3 bladeren - 6 bladeren (BBCH 13-16)

Kamille (echte)

Vogelmuur

50 ml/ha, 1 toepassing, gelokaliseerde behandeling.
Maximaal 1 toepassing/teelt.

Toepassingsstadium; 3 bladeren - 6 bladeren (BBCH 13-16)

Grasland-weiland

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Kamille (echte)

Vogelmuur

50 ml/ha. Primus is onvoldoende werkzaam tegen melganzevoet en bingelkruid.
Maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium: in het voorjaar, na opkomst

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor het maaien, inkuilen of beweiden

 

Kleefkruid

100 ml/ha.
Maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium: in het voorjaar, na opkomst

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor het maaien, inkuilen of beweiden

 

Gazons en grasvelden

Golfterreinen

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Kamille (echte)

Vogelmuur

50 ml/ha. Primus is onvoldoende werkzaam tegen melganzevoet en bingelkruid.
Maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium: in het voorjaar, na opkomst

 

Kleefkruid

100 ml/ha.
Maximaal 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium: in het voorjaar, na opkomst

 

Graszaadteelt

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Kamille (echte)

Vogelmuur

1 toepassing van 50 ml/ha of 2 opeenvolgende toepassingen van 25 ml/ha. In menging met een ander herbicide tegen tweezaadlobbige moeten de aangegeven doses worden gehalveerd.

Toepassingsstadium: in lente, vanaf 3e bladstadium (BBCH 13)

 

Kleefkruid

1 toepassing van 100 ml/ha of 2 opeenvolgende toepassingen van 50 ml/ha. In menging met een ander herbicide tegen tweezaadlobbige moeten de aangegeven doses worden gehalveerd.

Toepassingsstadium: in lente, vanaf 3e bladstadium (BBCH 13)

 

Coniferen (sierbomen)

Kerstsparren

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,1 l/ha, 1 toepassing.

Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Abies alba, Abies nobilis, Abies nordmanniana, Abies Koreana, Picea omorika, Fagus sylvatice, Picea sitchensis, Abies concolor in volle grond. Kan schade veroorzaken bij Taxus bacata, Pinus strobus, Abies grandis e, Thuja atrovirens wanneer de planten geraakt worden.

Toepassingsstadium: vegetatieve rustfase (BBCH 00)

Sierplanten (eenjarige)

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,1 l/ha, 1 toepassing.

Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Abies alba, Abies nobilis, Abies nordmanniana, Abies Koreana, Picea omorika, Fagus sylvatice, Picea sitchensis, Abies concolor in volle grond. Kan schade veroorzaken bij Taxus bacata, Pinus strobus, Abies grandis e, Thuja atrovirens wanneer de planten geraakt worden.

 

Gebruik en Toepassingen:

Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.


Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

 

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
PRIMUS is een breedwerkend na-opkomst-herbicide voor gebruik in de teelt van graan, maïs, graszaad, grasland, gazons en sportvelden.
Primus is een bladherbicide met systemische werking. Het middel bestrijdt diverse breedbladige onkruiden. Gevoelige onkruiden zijn bijvoorbeeld: muur, kleefkruid, kamille, klein kruiskruid, herderstasje, kleine veldkers, herik, zwaluwtong, zwarte nachtschade, paardenbloem, boterbloem en haagwinde.