Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Relva GR

Relva GR is een selectief onkruidbestrijdingsmiddel in granulaatvorm. Het heeft een sterke werking tegen straatgras, raaigras en anderde grassen. Ook diverse tweezaadlobbige onkruiden, zoals muur, kleefkruid, kleine brandnetel, perzikkruid, varkensgras, ereprijssoorten, akkerhoornbloem en greppelrus worden goed bestreden.

Relva GR is een bodemherbicide met een lange werkingsduur. Het moet door de wortels van kiemende of uitlopende onkruiden worden opgenomen. Toepassing op een vochtige ondergrond en voldoende neerslag na de toepassing zijn daarom gunstig voor een goed resultaat. Relva GR heeft geen contactwerking.
Het herbicide werkt het beste bij lage temperaturen (<10°C). Daarom wordt aanbevolen het middel toe te passen in de koudere perioden van het jaar.
Een combinatie met andere herbicide toepassingen kan soms aangewezen zijn om een breder onkruidspectrum te bekomen.

RELVA GR
Erkenningsnummer: 10486P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 4% propyzamide
Herbicide
GR (Granulaat)
Inhoud: 5 kilo

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Boomkwekerij (open lucht)

Sierbomen en sierheesters
(niet bestemd voor consumptie)

kweekgras

25 kg/hectare, max. 1 toepassing/12 maanden, op een naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: herfst - winter
Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
 

Sierplanten (eenjarige)

Bol- en knolgewassen, rhizomen

eenjarige grasachtige onkruiden

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

10 tot 12,5 kg/hectare, max. 1 toepassing/12 maanden, op een naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: na het planten
Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
 

Gebruik en Toepassingen:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden