Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Relva GR

Granulaat om te strooien tijdens de planten.

Bij voorkeur aanbrengen met een granulaatstrooier.

RELVA GR
Erkenningsnummer: 10486P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 4% propyzamide
Herbicide
GR (Granulaat)
Inhoud: 5 kilo

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Boomkwekerij (open lucht)

Sierbomen en sierheesters
(niet bestemd voor consumptie)

kweekgras

25 kg/hectare, max. 1 toepassing/12 maanden, op een naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: herfst - winter
Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
 

Sierplanten (eenjarige)

Bol- en knolgewassen, rhizomen

eenjarige grasachtige onkruiden

eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

10 tot 12,5 kg/hectare, max. 1 toepassing/12 maanden, op een naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: na het planten
Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek
 

Gebruik en Toepassingen:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden