Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
RHIZOPON AA POEDER
Erkenningsnummer: 10795P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 0,5% indolylboterzuur
                       1,0% indolylboterzuur
                       2,0% indolylboterzuur
AP (Elk ander type poeder)
Inhoud: 100 - 500 gram
Rhizopon AA Poeder

Gebruik en Toepassingen:

Gelijkmatig verdelen

Bij het   werken met Rhizopon stekpoeder, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het poeder gelijkmatig en dus over de basis van het stek wordt verdeeld. De stekken zouden anders ongelijkmatig kunnen bewortelen als het poeder niet op de juiste wijze is toegepast. Ook moet worden voorkomen, dat het poeder met bladeren of andere plantendelen in aanraking komt. Dit kan beschadigingen veroorzaken.

 

Poederdip

Een behandeling van de stekken met poeder is eenvoudig en gemakkelijk. De stekken worden, afzonderlijk of per bundel, met de basis in de te gebruiken poederconcentratie gedipt. De diepte waarmee de stekken worden gedipt is bepalend voor de hoogte tot waar wortelgroei kan worden verwacht. De stekken zullen over het hele gepoederde stengeloppervlak wortels gaan vormen. Na het indopen van de stekken wordt het teveel aan poeder afgetikt, zodat de basis van elk stek gelijkmatig rondom van een poederlaagje is voorzien. Bij sommige toepassingen, zoals marcotteren, kan het poeder ook met een schoon kwastje op de te behandelen plaats worden opgebracht.

 

Poederdip-/Bespuitmethode

Bij gewassen die moeilijk en traag bewortelen, waarbij de uniformiteit te wensen overlaat, is een combinatie van poederdip en bespuitmethode een mogelijke oplossing. Eerst worden de stekken in poeder gedipt en dan gestoken. Vervolgens wordt een oplossing met Rhizopon AA tabletten tot afdruipens toe over de stekken gespoten. Voor een uitvoerige beschrijving van het gebruik van Rhizopon Stekpoeder kunt u meer informatie vinden op www.rhizopon.com
 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
 

 

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Rhizopon levert verschillende producten op basis van twee verschillende werkzame stoffen:
3-Indolylboterzuur (3-iba) en 1-naphthylazijnzuur (1-naa)
Deze verschillende eindproducten worden geleverd in verschillende gehaltes en gebruiksvormen, zodat er voor ieder te vermeerderen gewas een geschikt gebruiksklaar product is.

Het Rhizopon product in de vorm van gebruiksklare stekpoeder bevat als werkzame stof 0,5%, 1% of 2%  indolylboterzuur.

Een voorbehandeling met een groeistofhoudend poeder is een van de meest aangewende methoden om de wortelvorming bij stekken gelijktijdig en uniform te doen plaatsvinden. Rhizopon poeders hebben door hun samenstelling een langzaam vrijkomende werking, het zogenaamde 'slow release effect', wat bij een groot aantal gewassen een beter resultaat kan opleveren dan andere behandelingen. Dankzij deze uitgestelde werking is een poederbehandeling ook uitermate geschikt voor stekken die moeten worden getransporteerd of enige tijd in een koelcel worden opgeslagen.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Stekken (sierplanten) (onder bescherming)

Onvoldoende wortelvorming

de stekken 1 tot 2 cm in het poeder dippen, 1 toepassing