Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Roundup Plus
ROUNDUP PLUS
Erkenningsnummer: 8116G/B
Bestemd voor: Amateurgebruik
Samenstelling: 120 g/l glyfosaat
Herbicide
SL (Met water mengbaar conentraat)
Inhoud: 540 ml

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Grasland-weiland (open lucht)

onkruiden

 

210 ml/100 m², voor het doodspuiten van de graszode alvorens aan te leggen of te vernieuwen; max. 1 toepassing/ 12 maanden.
Veiligheidstermijn: 7 dagen voor het zaaien, beweiden, inkuilen of hooien.
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
 

Gazons en grasvelden (open lucht)

onkruiden

210 ml/100 m², voor het doodspuiten van de graszode alvorens aan te leggen of te vernieuwen; max. 1 toepassing/ 12 maanden. Het betreden van de behandelde oppervlakte moet vermeden worden gedurende een minimum periode van 24 uur na de behandeling.
Veiligheidstermijn: 7 dagen voor het zaaien, beweiden, inkuilen of hooien.
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.
 

Alle teelten

onkruiden

60 ml/100 m² op nieuwe kieming.
120 ml/100 m² als de planten sterk ontwikkeld zijn, of tegen kweekgras of zuring.
 

varens

180 ml/100 m²  
 

paardestaart

300 ml/100 m², paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd
 

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

180 ml/100 m² tegen onder andere distels, bijvoet, samengesteldbloemige onkruiden, brandnetels, weegbree, kruipende boterbloem, basterdwederik, wilgeroosje.

240 ml/100 m² tegen onder andere bereklauw, akkermeldistel, akkerwinde, klein hoefblad.  
 

japanse duizendknoop

300 ml /100 m²  

houtige planten

180 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing tegen onder andere braamstruiken

stronken

3 l/5 l mengeling, aanstrijken, tegen hergroei van boomstronken en struiken.
Snel na het omhakken of over de uitlopers van de stronken in volle groei.
 

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

 

10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

onkruiden

60 ml/100 m² op nieuwe kieming.
120 ml/100 m² als de planten sterk ontwikkeld zijn, of tegen kweekgras of zuring.
 

varens

180 ml/100 m²  
 

paardestaart

300 ml/100 m², paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd
 

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

180 ml/100 m² tegen onder andere distels, bijvoet, samengesteldbloemige onkruiden, brandnetels, weegbree, kruipende boterbloem, basterdwederik, wilgeroosje.

240 ml/100 m² tegen onder andere bereklauw, akkermeldistel, akkerwinde, klein hoefblad.  
 

japanse duizendknoop

300 ml /100 m²  

houtige planten

180 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing tegen onder andere braamstruiken

stronken

3 l/5 l mengeling, aanstrijken, tegen hergroei van boomstronken en struiken.
Snel na het omhakken of over de uitlopers van de stronken in volle groei.
 

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Niet toepassen op verharde permanent onbeteelde terreinen (asfalt, beton, kasseien, grind,etc) in de nabijheid van water (rivier, beek, sloot, vijver, putten,etc) en riolen (goot, riolering,...).
10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

onkruiden

60 ml/100 m² op nieuwe kieming.
120 ml/100 m² als de planten sterk ontwikkeld zijn, of tegen kweekgras of zuring.
 

varens

180 ml/100 m²  
 

paardestaart

300 ml/100 m², paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd
 

tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende)

180 ml/100 m² tegen onder andere distels, bijvoet, samengesteldbloemige onkruiden, brandnetels, weegbree, kruipende boterbloem, basterdwederik, wilgeroosje.

240 ml/100 m² tegen onder andere bereklauw, akkermeldistel, akkerwinde, klein hoefblad.  
 

japanse duizendknoop

300 ml /100 m²  

houtige planten

180 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing tegen onder andere braamstruiken

stronken

3 l/5 l mengeling, aanstrijken, tegen hergroei van boomstronken en struiken.
Snel na het omhakken of over de uitlopers van de stronken in volle groei.
 

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

 

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Algemene opmerking:

Er bestaat een zekere incompatibiliteit, gepaard gaande met een verminderde doeltreffendheid, als herbiciden met een lange werking samen met middelen op basis van glyfosaat gebruikt worden. Daarom wordt aangeraden 1 week te wachten na toepassing van glyfosaat alvorens deze herbiciden toe te passen.

 

"Glyfosaat" is een systemisch bladherbicide. Het product wordt getransporteerd in de volledige plant, in het bijzonder tot in de wortels, en zorgt voor de vernietiging van zowel bovengrondse als ondergrondse delen van de bespoten planten. Het werkt in op ontwikkelde planten en het wordt geabsorbeerd door de bladeren en groene stengels. Daarom moet overwaaien te allen tijde vermeden worden; in het bijzonder de bladeren, takken en onverhoute bast van planten die men wil behouden niet raken.

Het product werkt niet wanneer het wordt toegepast op de grond en het verhindert de kieming van zaden niet. Het is dus niet zinvol het product preventief toe te passen op een oppervlak zonder onkruiden.

De bladeren van de onkruiden licht bevochtigen en vermijden dat het product van de bladeren afdruipt.
Elke andere behandeling wordt bij voorkeur uitgevoerd tenminste één week na de toepassing met glyfosaat.