Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
ROUNDUP ULTRA
Erkenningsnummer: 8504P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 360 g/l glyfosaat
Herbicide
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 5 liter

Roundup Ultra

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Drooggeoogste stamslabonen

onkruiden

kweekgras

3-4 l/ha, max. 1 toepassing per teeltcyclus

 

50% van de peulen rijp, zaden hard en droog (BBCH 85)

 

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Viciabonen (paarde-, duive-, tuin-,.....) (drooggeoogst) (open lucht)

Voedererwten (open lucht)

Gerst

onkruiden

kweekgras

distels

aardakker

3-4 l/ha, max. 1 toepassing per teeltcyclus,

Ontwikkelde vegetatie

Deegrijpheid, bladeren, stengels en knoppen zijn volledig geel (BBCH 85)

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Haver

Rogge

Spelt

Tarwe

Triticale

Grasland - Weiland

onkruiden

4-7 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het grasveld aan te leggen of te vernieuwen

Ontwikkelde vegetatie

Veiligheidstermijn: 5 dagen voor het zaaien, beweiden, inkuilen of hooien

Gazons - grasvelden

Kerstsparren

onkruiden

kweekgras

distels

brandnetels

varens

4-6 l/ha, max. 1 toepassing/productiecyclus

Ontwikkelde vegetatie

Op aanplantingen van meer dan 2 jaar, in de herfst na verhouting van de jonge scheuten

Alle teelten

onkruiden

2-4 l/ha, 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn

3,3-5,5 l/ha/10 l aanlengen tot 10 l voor plaatselijke behandeling met onkruidstrijkers in land- en tuinbouw, voor zover een voldoende hoogteverschil is tussen de teelt en de onkruiden

Behandeling tussen de rijen: in functie van het gebruikte materieel en van de te bestrijden onkruiden

Max. 1 toepassing/jaar

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

kweekgras

zuring

4 l/ha, max. 1 toepassing/jaar

Gelokaliseerde behandeling uitvoeren zonder de gewassen te raken

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

basterdwederik

bijvoet

boterbloem

braamstruiken

brandnetels

distels

varens

weegbree

wilgeroosje

samengesteldbloemigen

6 l/ha, max. 1 toepassing/jaar

Gelokaliseerde behandeling uitvoeren zonder de gewassen te raken

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

akkermelkdistel

akkerwinde

bereklauw

haagwinde

klein hoefblad

7-8 l/ha, max. 1 toepassing/jaar

Gelokaliseerde behandeling uitvoeren zonder de gewassen te raken

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

japanse duizendknoop

paardestaart (deze wordt slechts gedeeltelijk vernietigd)

9-10 l/ha, max. 1 toepassing/jaar

Gelokaliseerde behandeling uitvoeren zonder de gewassen te raken

Veiligheidstermijn: 7 dagen voor beweiden of inkuilen

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

stronken

100 ml/5 l water/100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

onkruiden

2-4 l/ha, 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn

3,3-5,5 l/ha/10 l aanlengen tot 10 l voor plaatselijke behandeling met onkruidstrijkers in land- en tuinbouw, voor zover een voldoende hoogteverschil is tussen de teelt en de onkruiden

Max. 1 toepassing/jaar

Minstens 7 dagen voor het planten, het zaaien of elke andere grondbewerking

kweekgras

zuring

4 l/ha, max. 1 toepassing/jaar

Minstens 7 dagen voor het planten, het zaaien of elke andere grondbewerking

basterdwederik

bijvoet

boterbloem

braamstruiken

brandnetels

distels

varens

weegbree

wilgeroosje

samengesteldbloemigen

6 l/ha, max. 1 toepassing/jaar

Minstens 7 dagen voor het planten, het zaaien of elke andere grondbewerking

akkermelkdistel

akkerwinde

bereklauw

haagwinde

klein hoefblad

7-8 l/ha, max. 1 toepassing/jaar

Minstens 7 dagen voor het planten, het zaaien of elke andere grondbewerking

japanse duizendknoop

paardestaart (deze wordt slechts gedeeltelijk vernietigd)

9-10 l/ha, max. 1 toepassing/jaar

Minstens 7 dagen voor het planten, het zaaien of elke andere grondbewerking

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

Max. 1 toepassing/jaar

stronken

100 ml/5 l water/100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

onkruiden

2-4 l/ha, 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn

Max. 1 toepassing/jaar

kweekgras

zuring

4 l/ha

Max. 1 toepassing/jaar

basterdwederik

bijvoet

boterbloem

braamstruiken

brandnetels

distels

varens

weegbree

wilgeroosje

samengesteldbloemigen

6 l/ha

Max. 1 toepassing/jaar

 

akkermelkdistel

akkerwinde

bereklauw

haagwinde

klein hoefblad

7-8 l/ha

Max. 1 toepassing/jaar

 

japanse duizendknoop

paardestaart (deze wordt slechts gedeeltelijk vernietigd)

9-10 l/ha

Max. 1 toepassing/jaar

 

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

stronken

100 ml/5 l water/100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken

Verharde permanent onbeteelde terreinen

onkruiden

2-4 l/ha, 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn

Max. 1 toepassing/jaar

kweekgras

zuring

4 l/ha

Max. 1 toepassing/jaar

basterdwederik

bijvoet

boterbloem

braamstruiken

brandnetels

distels

varens

weegbree

wilgeroosje

samengesteldbloemigen

6 l/ha

Max. 1 toepassing/jaar

 

akkermelkdistel

akkerwinde

bereklauw

haagwinde

klein hoefblad

7-8 l/ha

Max. 1 toepassing/jaar

 

japanse duizendknoop

paardestaart (deze wordt slechts gedeeltelijk vernietigd)

9-10 l/ha

Max. 1 toepassing/jaar

 

houtige planten

60 ml/5 l water/100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing

stronken

100 ml/5 l water/100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken

 

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

 

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus en Pardosa spp.

 

Het product mag niet worden gebruikt op gewassen voor zaaizaadproductie of brouwgerst, aangezien dit de kieming kan belemmeren.

 

Algemene opmerking:

Er bestaat een zekere incompatibiliteit, gepaard gaande met een verminderde doeltreffendheid, als herbiciden met een lange werking samen met middelen op basis van glyfosaat gebruikt worden. Daarom wordt aangeraden 1 week te wachten na toepassing van glyfosaat alvorens deze herbiciden toe te passen.

 

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden