Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

Paul van der Vliet BVBA
Samson Extra 60 OD
SAMSON EXTRA 60 OD
Erkenningsnummer: 9595P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 60 g/l nicosulfuron
Herbicide
OD (Olie Dispersie)
Inhoud: 5 liter

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Goed mengen voor gebruik.
Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.
Bij maximaal 30°C bewaren.
Het is aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.
Was alle beschermende kleding na gebruik.
 

Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid nicoslfuron/ha aangebracht door dit product of door andere producten die nicosulfuron bevatten niet hoger zijn dan 45 g/ha/12 maanden.

Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit percelen geklasseerd als “sterk erosiegevoelig”. Voor het Vlaams Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Maïs (behalve suikermaïs)

Eenjarige grasachtige onkruiden

1 toepassing van 0,5-0,75 l/ha of 2 toepassingen waarvan de eerste 0,5 l/ha gevolgd door 0,25 l/ha met een interval van 10-14 dagen
Maximaal 45 gram nicosulfuron/ha/12 maanden
Toepassingsstadium: 2 bladeren - 8 bladeren (BBCH12-18)

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Tegen de meeste tweezaadlobbigen, met uitzondering van Chenopodium album, Solanum nigrum en Polygonum aviculare:1 toepassing van 0,5-0,75 l/ha of 2 toepassingen waarvan de eerste 0,5 l/ha gevolgd door 0,25 l/ha met een interval van 10-14 dagen.
Voor de bestrijding van Chenopodium album, Solanum nigrum en Polygonum aviculare moet het product toegepast worden aan een dosis van 0,5 l/ha in menging met een complementair erkend herbicide tegen tweezaadlobbigen (op basis van mesotrione, sulcotrion of bromoxynil).
Maximaal 45 gram nicosulfuron/ha/12 maanden
Toepassingsstadium: 2 bladeren - 8 bladeren (BBCH12-18)

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden