Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
SANMITE 100SC
Erkenningsnummer: 10482P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 100 g/l pyridaben
Insecticide/Acaricide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Tomaten
Komkommer
Aubergine/eierplant en pepino
 

spintmijten
tomatengalmijt
witte vliegen
 

0,8 ltr/ha haag, max. 1 toepassing/12 maanden
Veiligheidstermijn: 7 dagen

Augurk
Courgette/patisson

spintmijten
witte vliegen

2 l/ha, 1 toepassing (horizontale teelt) of 0,8 l/ha haag, 1 toepassing (verticale teelt); max. 1 toepassing/12 maanden
Veiligheidstermijn: 3 dagen
 

Sierplanten
Sierheesters
Sierbomen
 

spintmijten

0,14 l/100 l, 1 toepassing

Sanmite 100SC
Copyright FBBI 2004-2018 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organsimen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlakte-water niet sproeien (zie driftreducerende middelen).

 

De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is M. De code voor de werkingswijze is 21A. Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product, of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde resistentieletter of -code bevatten, afwisselen met producten die werkzame stoffen met een andere resistentieletter of -code bevatten.

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Het product bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.