Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
SANMITE WP
Erkenningsnummer: 9427P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 20% pyridaben
Insecticide/Acaricide
WP (Spuitpoeder)
Inhoud: 500 gram

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen
Perenbomen

roestmijt

0,375 kg/ha haag, max. 1 toepassing
Toepassingsstadium vijand: in de herfst

Veiligheidsstermijn: 7 dagen

spintmijten

0,375 kg/ha haag, max. 1 toepassing
Toepassingsstadium vijand: van zodra 50% van de wintereieren uitgekomen zijn

Veiligheidsstermijn: 7 dagen

Pruimenbomen

spintmijten

0,375 kg/ha haag, 1 toepassing
Toepassingsstadium vijand: als 80% van het fruit volledig is uitgegroeid (BBCH 78)
Veiligheidstermijn: 21 dagen

Aardbeien
Frambozenstruiken

spintmijten

0,375 kg/ha, 1 toepassing
Toepassingsstadium vijand: mobiel stadium
Veiligheidstermijn: 3 dagen

Blauwe bosbessen
Rode bosbesseb
Aalbessen (witte, rode, zwarte)
Stekelbes (Kruisbes)

spintmijten

0,375 kg/ha haag, toepassing
Toepassingsstadium: vanaf het verschijnen van de symptomen
Veiligheidstermijn: 7 dagen

Tomaten (onder bescherming)
Komkommer (onder bescherming)
Courgette/patisson (onder bescherming)

spintmijten

0,375 kg/ha haag, max. 1 toepassing
Veiligheidstermijn: 7 dagen

witte vliegen

0,375 kg/ha haag, max. 1 toepassing
Veiligheidstermijn: 7 dagen

Augurk

spintmijten

0,375 kg/ha, 1 toepassing
Veiligheidstermijn: 3 dagen

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

spintmijten

0,0375 kg/100 l water, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7-10 dagen
Max. 3 toepassingen/12 maanden

galmijten en roestmijten

0,0375 kg/100 l water, 1 toepassing
Max. 3 toepassingen/12 maanden

witte vliegen

0,0375 kg/100 l water, 1 toepassing
Max. 3 toepassingen/12 maanden

Sanmite WP
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organsimen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlakte-water niet sproeien (zie driftreducerende middelen).

 

De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is M. De code voor de werkingswijze is 21A. Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product, of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde resistentieletter of -code bevatten, afwisselen met producten die werkzame stoffen met een andere resistentieletter of -code bevatten.

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri en Chrysoperla carnea.