Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
SCELTA
Erkenningsnummer: 10244P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 200 g/l cyflumetofen
Acaricide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Gebruik en Toepassingen:

Bevat cyflumetofen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Het product toepassen met voldoende water om een optimale bevochtiging te bereiken van zowel de bovenkant als de onderkant van de bladeren.

 

Zorg ervoor dat u met het product, of zijn verpakking, geen water verontreinigt.

Was alle beschermende kledij na gebruik.

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Om resistentie-opbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten met eenzelfde resistentie-code niet al te vaak toepassen op dezelfde planten en dient u andere producten te gebruiken van zodra u een vermindering van de werkzaamheid vaststelt.
De code voor de werkingswijze van de werkzame stof van dit product is 25.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding wordt toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: ficus, hibiscus, rozen.

 

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

spintmijten

 

0,1 l/100 liter water, 1-2 toepassingen in blok met een interval van 7 dagen

Maximaal 4 toepassingen/teelt/12 maanden in 2 blokken van 2 toepassingen. Tussen de 2 behandelingsprogramma’s dienen tenminste 2 behandelingen te worden uitgevoerd met middelen uit een andere resistentie-groep.

Scelta
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Scelta® is een contactmiddel dat radicaal alle stadia van de voor de sierteelt belangrijke spintmijten bestrijdt.
Het middel is werkzaam tegen de eieren, larven en de volwassen organismen, buiten en onder glas. Bovendien is het veilig voor natuurlijke vijanden en zacht voor het gewas waardoor de groei beter in het gewas blijft.

Uitsteken integreerbaar met:
•  Bijen/hommels
•  Phytoseiulus persimilis
•  Amblyseius californicus
•  Amblyseius swirskii
•  Amblyseius cucumeris
•  Orius
•  Encarsia