Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Sheila RB1

Gebruiksklare granulaatinsecticide op suikerbasis voor de bestrijding van vliegen in dierenverblijven. Om de vliegen naar het middel te lokken is een sexuele lokstof, tricoseen, bijgevoegd.

 

 

Gebruik en Toepassingen:

Sheila RB1 dient toegepast te worden waar de vliegen het meest voorkomen: zo dicht mogelijk bij de dieren, maar buiten hun bereik.  De korrels worden in een dunne laag uitgestrooid op horizontale vlakken.

 

Dosis:  200 gram Sheila RB1 per 100 m² vloeroppervlak, te verspreiden over verschillende

          plaatsen; en eventueel na 2 of 3 weken herhalen. Vervang het lokaas wanneer het

          bedekt is met dode vliegen of vuil.

 

Bloedzuigende vliegen worden NIET door Sheila RB1 bestreden.

 

Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Aanraking met de huid vermijden. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen of het gezicht.

 

Zeer giftig voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu.

SHEILA RB1
Toelatingsnummer: 4011/B
Samenstelling: 1% azamethiphos
                       0,02% tricoseen
Insecticide (Biocide)
GR (Granulaat)
Klasse: NG
Inhoud: 500 gram
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden