Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
SPORGON
Erkenningsnummer: 7444P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 46% prochloraz
Fungicide
WP (Spuitpoeder)
Inhoud: 1 kilo

Gebruik en Toepassingen:

De behandeling moet onmiddellijk na de bereiding van de spuitvloeistof plaatsvinden.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Aardbeien

Rode vlekkenziekte
Alternaria/paarsevlekkenziekte

7 g/are; 1 toepassing; het product heeft een nevenwerking tegen witziekte
Toepassingsstadium: in de herfst, na het planten
Toepassingsstadium vijand: preventief

Champignons

Parasitaire schimmels

• 3 g/1-2 liter water/m² na het afdekken of daags voor het opruwen, óf
• 2-3 g/0,5-1 liter water/m² na het opruwen, óf
• 1,5 g/0,5-1 liter water/m² na het afdekken gevolgd door
1,5 g/0,5-1 liter water/m² onmiddellijk na het opruwen

Sierplanten (open lucht)(niet bestemd voor consumptie)

Verwelkingsziekte
Alternaria
Bladvlekkenziekte
Fusarium

• door bespuiting tot afdruipen: 200-400 g/100 liter water
• door bespuiting tot afdruipen voor stekken, afleggen en enten: 100 g/100 liter water
• door bespuiting tot afdruipen van jonge ingewortelde planten: 100-200 g/100 liter water
• door bespuiting tot afdruipen van bloeiende planten:
50-100 g/100 liter water
Max. 1 toepassing/12 maanden; het product is ook doeltreffend tegen Glomerella spp., Pestalotiopsis funerea en sydowiana, Phomopsis spp., Stemphylium spp.
Toepassingsstadium vijand: preventief

Sierplanten (open lucht)(niet bestemd voor consumptie)

Verwelkingsziekte
Wortelziekten
Fusarium

• door begieten: 200 g/100 liter water (6-8 liter/m²)
• door begieten vande stekken, afleggen en enten:
50-100 g/100 liter water (6-8 liter/m²)
• door begieten van jonge ingewortelde planten: 100 g/100 liter water (6-8 liter/m²)
Max. 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium vijand: preventief

Sierplanten (onder bescherming)(niet bestemd voor consumptie)

Verwelkingsziekte
Alternaria
Bladvlekkenziekte
Fusarium

• door bespuiting tot afdruipen: 200-400 g/100 liter water
• door bespuiting tot afdruipen voor stekken, afleggen en enten: 100 g/100 liter water
• door bespuiting tot afdruipen van jonge ingewortelde planten: 100-200 g/100 liter water
• door bespuiting tot afdruipen van bloeiende planten:
50-100 g/100 liter water
Max. 1 toepassing/12 maanden; het product is ook doeltreffend tegen Glomerella spp., Pestalotiopsis funerea en sydowiana, Phomopsis spp., Stemphylium spp.
Toepassingsstadium vijand: preventief

Sierplanten (onder bescherming)(niet bestemd voor consumptie)

Verwelkingsziekte
Wortelziekten
Fusarium

• door begieten: 200 g/100 liter water (6-8 liter/m²)
• door begieten vande stekken, afleggen en enten:
50-100 g/100 liter water (6-8 liter/m²)
• door begieten van jonge ingewortelde planten: 100 g/100 liter water (6-8 liter/m²)
Max. 1 toepassing/12 maanden
Toepassingsstadium vijand: preventief

Sierbomen en sierheesters (niet bestemd voor consumptie)

Volutella spp.

200 g/100 liter water; 1 toepassing
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: buxus.
Toepassingsstadium vijand: preventief of vanaf het verschijnen van de symptomen

Sporgon
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Breedwerkend fungicide voor groenten, fruitteelt, sierteelt, tuinkruiden en aromatische kruiden, en voor bietenzaden.