Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Strong
STRONG
Toelatingsnummer: 1302/B
Samenstelling: 0,005% brodifacoum
Rodenticide
Lokmiddel (Gebruiksklaar)
Biocide
Inhoud: 14 x 50 gram - 3 kilo

Dit is een gebruiksklaar lokaas voor het professioneel verdelgen van resistente ratten en muizen in gebouwen.
Het lokaas bestaat uit vlokken.

De actieve stof wordt zeer vlug opgenomen, wat een zeer snel resultaat garandeert.
 

Gebruik en Toepassingen:

Plaats het lokmiddel waar tekenen van knaagdieractiviteit is, o.a. holen, vluchtroutes. Zet voldoende aaslokaties uit om het gehele geïnfesteerde gebied te bedekken. Controleer de aaslokaties voor de eerste keer na 3-4 dagen. Vervang het lokmiddel als het door de knaagdieren is opgegeten of als het bedorven is door water of verontreinigd met vuil. Verzamel de knaagdierkadavers en verbrand of begraaf ze om secundaire vergiftiging bij roofdieren te voorkomen.
Gebruik voor rattenplagen locaties met 20 tot 50 gram lokaas; gebruik voor muizenplagen lokaties met 5 tot 20 gram lokaas.

Voorzorgsmaatregelen:

• Het lokaas buiten bereik van kinderen en huisdieren houden

• Bewaren verwijderd van voedsel en drank

• Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik

• De dode knaagdieren verwijderen om vergiftiging van andere dieren te voorkomen

• Het lokaas moet geplaatst worden buiten bereik van vogels en andere huisdieren
• Aanraking met de huid vermijden; Was de handen na het werk, voor een maaltijd of het roken
• Draag geschikte handschoenen en beschermende kledij
• Verzamel de knaagdierkadavers. Dode knaagdieren moeten worden verbrand of begraven om secundaire vergiftiging bij roofdieren te
  voorkomen
• Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en indien mogelijk het etiket van de verpakking tonen
 

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden