Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
TOPSIN M 500 SC
Erkenningsnummer: 7057P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 500 g/l thiofanaatmethyl
Fungicide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 5 liter

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen

gloeosporiumrot

1 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Toepassingsstadium: tijdens de 6 weken die de oogst voorafgaan.
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Perenbomen

Appelbomen

kanker
neusrot

1,2 l/ha haag, 1-2 toepassingen
Toepassingsstadium: bladval

Perenbomen

Aardbeien

verwelkingsziekte

0,35ml/250 ml/plant aangieten,
1-2 toepassingen
Toepassingsstadium: na het planten en bij het hernemen van de groei (BBCH 03)

Aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)

grauwe schimmel
sclerotiënrot (sclerotinia)

1,5 l/h (vlakke teelt) of 1,5 l/ha haag, maximaal 1 toepassing
Veiligheidstermijn: 3 dagen

Meloen (onder bescherming)

Drooggeoogste stamslabonen

grauwe schimmel
sclerotiënrot (sclerotinia)
brandvlekkenziekte/vlekziekte

1,6 l/ha, max. 2 toepassingen
Toepassingsstadium: bloei

Groengeoogste stamslabonen (open lucht)

sclerotiënrot (sclerotinia)

1,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Om resistentieopbouw te voorkomen, dit product gebruiken in menging met een ander product doeltreffend tegen Sclerotinia en met een andere werkwijze.
Toepassingsstadium: tijdens de bloei (BBCH 60-69)
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Groengeoogste erwten (zonder peul)(open lucht)
Groengeoogste vicia-bonen (zonder peul)

sclerotiënrot (sclerotinia)

1,6 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Om resistentieopbouw te voorkomen, dit product gebruiken in menging met een ander product doeltreffend tegen Sclerotinia en met een andere werkwijze.
Toepassingsstadium: tijdens de bloei (BBCH 60-69)
Veiligheidstermijn: 15 dagen

Prei (open lucht)

fusarium-vlekkenziekte

10 ml/l, gedurende 5-10 minuten onderdompelen
Toepassingsstadium: voor het  planten

Tarwe
Triticale

fusarium

1,5 l/ha, max. 1 toepassing/teelt
Toepassingsstadium: tijdens de bloei (BBCH 65)

Gerst
Haver
Rogge
Spelt
Tarwe
Triticale

oogvlekkenziekte

0,6-0,8 l/ha, maximaal 1 toepassing per teelt
Toepassingsstadium: begin oprichten - laatste blad (BBCH 30-37)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

fusarium

* bolgewassen: 4 ml/l water, onder-
  dompelen gedurende 30 minuten
* stekken: 4 ml/l water, onder-
  dompelen gedurende 30 minuten
* gevestigde teelten: 20-200 ml/hl,
  met een interval van 14-21 dagen,
  aangieten
* bodembehandeling: 20-40 ml/m²,
  oppervlakkig inwerken
* teeltaarde: 2 l/m³

 

oortjesziekte (azalea)

100 ml/hl, vanaf het hernemen van de groei

 

wortelziekten

* gevestigde teelt:20 ml/hl, aangieten
* bodembehandeling: 20 ml/m³,
  oppervlakkig inwerken

Topsin M 500 SC
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op roofmijten (Typhlodromus pyri) en gaas-vliegen (Chrysoperia carnea).

De soorten en variëteiten van sierplanten die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bij de erkenningshouder op de hoogte te stellen van de mogelijke mengbaarheid met producten op basis van de op het etiket vermelde werkzame stoffen.
 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.