Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Twenty 1 WP

Insecticide uitsluitend ter bestrijding van vliegen (Diptera) in stallen, zoals rundveestallen en paardenstallen, varkenshokken, kippenhokken en kalverhokken.

Het product wordt aangebracht als strijkmiddel en heeft een snelle en langdurige werking.

 

Gebruik en Toepassingen:

Dosis:  250 gram Twenty One per 100 m² tot 200 m² vloeroppervlak

 

Bij strijken:

In een doos van 500 gram Twenty One en 500 ml lauw water gieten en goed omroeren. De bekomen pasta aanstrijken op een 30-tal plaatsen van 20 bij 30 cm. Het middel dient vooral aangebracht te worden op die plaatsen waar vliegen zich bij voorkeur ophouden zoals vensterbanken, deurkozijnen, zonnige wandoppervlakken, bezoldering, hokwanden, enz.

 

Bij spuiten:

125 gram van het product mengen met 5 liter lauw water; en met dit verdunde product 100 m² oppervlakte bespuiten.

 

Niet aanbrengen op gekalkte muren of poreuze oppervlakken.

Niet binnen het bereik van vee aanbrengen.

 

Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Aanraking met de huid vermijden. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen of het gezicht.

 

Zeer giftig voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu.

TWENTY 1 WP
Toelatingsnummer: 1309/B
Samenstelling: 10% azamethiphos                 
Insecticide (Biocide)
Wateroplosbaar Poeder
Klasse: A
Inhoud: 10 X 500 gram

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden