Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
VACCIPLANT
Erkenningsnummer: 9661P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 45 g/l laminarine
Elicitor v/h zelfverdedigingsmechanisme
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 1 liter
Vacciplant

Gebruik en Toepassingen:

Vacciplant moet preventief toegepast worden.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Vacciplant stimuleert het natuurlijke afweersysteem van de plant en geeft de plant zo meer bescherming tegen pathogenen zonder op zichzelf een bactericide of fungicide te zijn.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Appelbomen
Perenbomen

Bacterievuur

0,5 l/ha haag; 2-5 toepassingen
Toepassingsstadium: groene knopstadium - einde van de nabloei (BBCH56-69)

Echte meeldauw
Gloeosporiumrot/vruchtrot

0,67 l/ha haag, 1-20 toepassingen met een interval van 10-20 dagen
Toepassingsstadium: stadium tweede van van de vruchten - vruchten na oogst (BBCH73-99)
Toepassingsstadium vijand: preventief

Schurft

0,67 l/ha haag, 1-20 toepassingen met een interval van 10-20 dagen; bij hoge schurftdruk een specifiek fungicide toepassen.
Toepassingsstadium: stadium tweede van van de vruchten - vruchten na oogst (BBCH73-99)
Toepassingsstadium vijand: preventief

Aardbeien

Echte meeldauw

0,75 l/ha; 1-7 toepassingen
Toepassingsstadium: stadium 2 uitgespreide bladeren - stadium vorming nieuwe blaadjes met een kleiner bladoppervlak en een kortere steel dan de reeds gevormde (BBCH12-92)
Toepassingsstadium vijand: preventief, zodra de voorwaarden gunstig zijn voor besmetting

Courgette/patisson (open lucht en onder bescherming)
Pompoen

Echte meeldauw

0,75 l/ha; 1-6 toepassingen met een interval van 5-7 dagen; preventief