Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
Venzar
VENZAR
Erkenningsnummer: 6188P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 80% lenacil
Herbicide
WP (Spuitpoeder)
Inhoud: 10 kilo

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Spinazie

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

750 g/ha; met inwerking op 1,5-2 cm
Toepassingsstadium: voor het zaaien, alleen in winter- of herfstspinazie

Bieten

Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

0,625 kg/ha, eventueel in 1-4 toepassingen gefractioneerd met een interval van 7-14 dagen
Toepassingsstadium vijand: naakte of weinig veronkruide bodem
Toepassingsstadium: Kiembladeren - begin van sluiten van de rijen: ongeveer 10% van de bladeren raakt de grond (BBCH 10-31)
Dit product niet gebruiken  op lichte gronden (zand- of zandleem bevattende grond)

Hangende potten van azalea

Onkruiden
Mossen
Wieren/algen

20-25 g/are voor het boren van konische gaten

Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Het is aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.
Was alle beschermende kleding na gebruik.

Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid lenacil/ha aangebracht door dit product of door andere producten die lenacil bevatten niet hoger zijn dan 500 g/ha/om de 3 jaar.

Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit percelen geklasseerd als “sterk erosiegevoelig”. Voor het Vlaams Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

De variëteiten van azalea die kunnen worden behandeld zijn “indica” en “japonica”.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.