Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
VERTIMEC
Erkenningsnummer: 8511P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 18 g/l abamectine
Insecticide/Acaricide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Perenbomen

perebladvlo

0,5 l/ha haag, 1 toepassing

Onder uitzonderlijke klimatolo-gische omstandigheden kan een 2e toepassing toegelaten worden mits mededeling van de bevoeg-de overheid.

Toepassingsstadium: voor of na de bloei (<BBCH 60/>BBCH 70)

Veiligheidstermijn: 28 dagen

Aardbeien

aardbeimijt

1,25 l/ha, bij het verschijnen van de plaag

Max. 1 toepassing/teelt

spintmijten

1,25 l/ha, bij het verschijnen van de plaag

Max. 1 toepassing/teelt

trips

1,25 l/ha, bij de larve

Max. 1 toepassing/teelt

Braamstruiken (onder bescherming)

spintmijten

galmijten

roestmijten

0,23 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen

Max. 2 toepassingen/teelt

Bij het verschijnen van de plaag

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Frambozenstruiken (onder bescherming

Radijs (onder bescherming)

mineervliegen

0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen

Bij het verschijnen van de plaag

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Rammenas en retich (onder bescherming)

Tomaten (onder bescherming)

Paprika/spaanse peper (onder bescherming)

Aubergine/eierplant (onder bescherming)

spintmijten

0,23 l/ha haag, bij verschijnen van de plaag

Maximaal 1 toepassing/teelt

In de winter, voor de bloei (<BBCH 60)

mineervliegen

0,27 l/ha haag, bij verschijnen van de plaag

Maximaal 1 toepassing/teelt

In de winter, voor de bloei (<BBCH 60)

trips

0,23 l/ha haag, bij verschijnen van de plaag

Maximaal 1 toepassing/teelt

In de winter, voor de bloei (<BBCH 60)

Tomaten (onder bescherming)

Paprika/spaanse peper (onder bescherming)

Aubergine/eierplant (onder bescherming)

spintmijten

0,23 l/ha haag, bij verschijnen van de plaag

Maximaal 1 toepassing/teelt

In de zomer

Veiligheidstermijn: 3 dagen

mineervliegen

0,27 l/ha haag, bij verschijnen van de plaag

Maximaal 1 toepassing/teelt

In de zomer

Veiligheidstermijn: 3 dagen

trips

0,23 l/ha haag, bij verschijnen van de plaag

Maximaal 1 toepassing/teelt

In de zomer

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Augurk (onder bescherming)

Komkommer (onder bescher-ming)

Courgette/patisson (onder bescherming)

Stamslabonen (princessen-, snijbonen)(groengeoogst, onder bescherming)

spintmijten

0,23 l/ha haag, bij verschijnen van de plaag

Maximaal 1 toepassing/teelt

Veiligheidstermijn: 3 dagen

mineervliegen

0,27 l/ha haag, bij verschijnen van de plaag

Maximaal 1 toepassing/teelt

Veiligheidstermijn: 3 dagen

trips

0,23 l/ha haag, bij verschijnen van de plaag

Maximaal 1 toepassing/teelt

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Veldsla (open lucht)

mineervliegen

0,5 l/ha, 1 toepassing, bij het verschijnen van de plaag

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Slasoorten (onder bescher-ming)

mineervliegen

0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen, bij het verschijnen van de plaag

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescher-ming)

mineervliegen

0,5 l/ha, 1-4 toepassingen, bij het verschijnen van de plaag

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Witloofwortelteelt

mineervliegen

0,5 l/ha, 1-4 toepassingen, volgens de waarschuwingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Babyleaf Asteraceae

mineervliegen

0,5 l/ha, 1 toepassing/snede, bij het verschijnen van de plaag

Max 4 toepassingen/12 maanden

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Prei (open lucht)

trips

0,5 l/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen, bij het verschijnen van de plaag of volgens de waarschuwingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Bieslook (consumptiebladeren en/of stengels) (open lucht)

trips

0,5 l/ha, 1 toepassing, bij het verschijnen van de plaag

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Bieslook (consumptiebladeren en/of stengels) (onder bescherming)

trips

0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen, bij het verschijnen van de plaag

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

spintmijten

25 ml/100 l water, 1 toepassing

Max. 3 toepassingen/teelt

Bij het verschijnen van de plaag

galmijten en roestmijten

25 ml/100 l water

1-3 toepassingen

weekhuidmijten

50 ml/100 l water, 1 toepassing

Max. 3 toepassingen/teelt

mineervliegen

25 ml/100 l water, 1 toepassing

Max. 3 toepassingen/teelt

Bij het verschijnen van de plaag

trips

50 ml/100 l water, 1 toepassing

Max. 3 toepassingen/teelt

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie)

 

bladvlooien

50 ml/100 l water, 1 toepassing

 

Vertimec
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden

Gebruik en Toepassingen:

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlakte-water niet sproeien (zie driftreducerende middelen).

 

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product, of andere producten die werkzame stoffen met eenzelfde resistentie-letter bevatten, niet vaker gebruiken dan in totaal éénmaal per productiecyclus van het gewas (éénmaal per jaar voor meerjarige teelten), behalve in prei, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood en slasoorten.

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

De herintroductietijd voor de nuttige arthropoden in de teelten onder bescherming hangt af van de species, de erkenningshouder raadplegen voor deze introductietijden.

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.