Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
VYDATE 10 G
Erkenningsnummer: 6591P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 10% oxamyl
Insecticide/Nematicide
GR (Granulaat)
Inhoud: 10 kilo

Gebruik en Toepassingen:

Gifitg voor bijen, niet toepassen tijdens bloei inbegrepen deze der onkruiden.

Om de vogels/de wilde zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook op de wendakker is ondergewerkt.

Om de vogels/de wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

Het product met een micro-granulator toepassen.


De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Wortelen (open lucht)
 

aaltjes (nematoden)

40 kg/ha met granulaatstrooier, direct inwerken tot 10-15 cm diepte
Toepassingsstadium: voor het zaaien
Wachttijd voor volggewassen: 120 dagen

Wortelen (open lucht)
Schorseneren (open lucht)
Pastinaak

aaltjes (nematoden)

0,05 kg/100 m rug, met een zaaimachine gekoppeld aan een granulaatstrooier
Toepassingsstadium: voor het zaaien
Wachttijd voor volggewassen: 120 dagen

Spruitkool (open lucht)

aaltjes (nematoden)

40 kg/ha met granulaatstrooier, direct inwerken tot 10-15 cm diepte
Toepassingsstadium: voor het uitplanten
Wachttijd voor volggewassen

Aardappelen (open lucht)
Aardappelpootgoedteelt

wortelaaltjes

30-60 kg/ha door uitstrooien vóór het planten, gevolgd door inwerken in de bodem
Wachttijd voor volggewassen: 120 dagen

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

wortelaaltjes

Tegen nematoden met slechts één generatie per jaar: 300 g/are, door uitstrooien gevolgd door inwerking in de bodem, vóór het zaaien of planten.

Tegen nematoden met meerdere generaties per jaar: 600 g/are, door uitstrooien zonder inwerking in de bodem en na het zaaien of planten, met een interval van 6–8 weken

Vydate 10G
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden