Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
VYDATE CHL
Erkenningsnummer: 8308P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 250 g/l oxamyl
Insecticide/Nematicide
EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Inhoud: 1 liter

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.


De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten

 

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Tomaten (onder bescherming)
Paprika/Spaanse peper (onder bescherming)

bladluizen

Als toevoeging aan de voedingsoplossing in teelten op substraat:
1 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen.
Maximum 4 toepassingen/seizoen
Veiligheidstermijn: 21 dagen
De toevoeging aan de voedingsoplossing heeft een nevenwerking tegen spint.

mineervliegen

witte vliegen

Aubergine/eierplant (onder bescherming)
Pepino (onder bescherming)

Komkommer (onder bescherming)
Augurk (onder bescherming)
Courgette/patisson (onder bescherming)

bladluizen

Als toevoeging aan de voedingsoplossing in teelten op substraat:
1 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen.
Maximum 4 toepassingen/seizoen
Veiligheidstermijn: 14 dagen
De toevoeging aan de voedingsoplossing heeft een nevenwerking tegen spint.

mineervliegen

witte vliegen

Sierplanten (onder bescherming) (niet voor consumptie)

mineermotten

Als toevoeging aan de voedingsoplossing in teelten op substraat:
1 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 7 dagen.
De toevoeging aan de voedingsoplossing heeft een nevenwerking tegen spint.

Vydate CHL
Copyright FBBI 2004-2014 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden