Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
YATZE
Erkenningsnummer: 9833P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 480 g/l ethefon
Groeiregulator
SL (Met water mengbaar concentraat)
Inhoud: 5 liter

Yatze

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Tomaten (onder bescherming)

Ongelijkmatige afrijping

0,8 l/ha haag, max. 1 toepassing/teelt
Het vruchtdragende gedeelte van de teelt behandelen over een maximale hoogte van 1 meter.
Toepassingsstadium: einde van de teelt, op getopte planten met maximaal 3 uitgegroeide trossen
Veiligheidstermijn: 7 dagen

Wintertarwe

Legeren door reductie van stengelgroei

0,5-1,25 l/ha, 1 toepassing op wintertarwe die voordien niet behandeld werd met chloormequat. In de percelen tarwe voorafgaandelijk behandeld met chloormequat in het stadium aar op 1 cm - eerste knoop (BBCH 31) waar nog een gevaar tot legeren bestaat, kan een bijkomende behandeling tegen het legeren met YATZE overwogen worden; de toepassing zal in dat geval gebeuren aan de dosis van 0,50-0,75 l/ha (BBCH 37-45).
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)

Wintergerst

Legeren door reductie van stengelgroei

1-1,25 l/ha, max. 1 toepassing
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39)

Zomergerst

Legeren door reductie van stengelgroei

0,6-0,8 l/ha, max. 1 toepassing
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39)

Rogge

Legeren door reductie van stengelgroei

 

1,5 l/ha, max. 1 toepassing
Toepassingsstadium: ligula zichtbaar - openen van bladschede (BBCH 39-45)

Triticale

Legeren door reductie van stengelgroei

 

0,5-1,25 l/ha, max. 1 toepassing op triticale die voordien niet met chloormequat behandeld werd.
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)

Spelt

Legeren door reductie van stengelgroei

0,75 l/ha, max. 1 toepassing op spelt die voordien niet behandeld werd met chloormequat. In de vooraf met chloormequat behandelde percelen waar nog een gevaar tot legeren bestaat, kan een behandeling met YATZE aan de dosis van 0,5 l/ha (BBCH 39-45) overwogen worden.
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)

Sierplanten (doorlevend, niet-houtachtig)(niet bestemd voor consumptie)

Ter bevordering van het vertakken

0,0875 l/100 l, 1 toepassing
Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uit gevoerd met de volgende soorten: chrysant.

Tegen een te vroege bloei

0,15 l/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 6 dagen
Het gebruik in sierplanten werd toegelaten op basis van proeven uit gevoerd met de volgende soorten: chrysant.

Gebruik en toepassingen:

Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van het gewas. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.


De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op “Aphidius rhopalosiphi” en “Typhlodromus pyri”.

Was alle beschermende kledij na gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd.

Copyright FBBI 2004-2019 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden