Gebruik biociden en bestrijdingsmiddelen veilig.

Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket én de productinformatie
Home.
Acaricide (spint).
Insecticide.
Herbicide.
Fungicide.
Rodenticide.
Groeiregelaar.
Materialen.
Belgische Particulier.
Contact.
FBBI

   Nagelsberg BVBA
ZAPPER
Erkenningsnummer: 9170P/B
Bestemd voor: Beroepsgebruik
Samenstelling: 250 g/l glyfosaat
                       40 g/l diflufenican
Herbicide
SC (Suspensie Concentraat)
Inhoud: 5 liter
Zapper

Teelten:

Erkende bestijding van:

Dosis en toepassing:

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

onkruiden

10 l/ha

Spoorwegen

onkruiden

10 l/ha

Gebruik en Toepassingen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Copyright FBBI 2004-2017 ©     Alle rechten voorbehouden.     Handelsvoorwaarden
Zapper is een totale onkruidverdelger voor de behandeling van onbeteelde, met vegetatie bedekte, terreinen.
Zapper heeft een preventieve en curatieve werking: Zapper verdelgt de groeiende onkruiden en houdt de grond proper gedurende het gehele seizoen.

Zapper wordt bij voorkeur gebruikt in de periode vanaf februari tot juni.
Een optimaal resultaat wordt verkregen bij toepassing op een droge vegetatie, een vochtige bodem en bij windstil weer.