FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

AZ 500 500ML

Selectieve bodemherbicide tegen dicotylen toe te passen in vooropkomst of vroege naopkomst in diverse gewassen

 

Erkenningsnummer: 7573P/B
Samenstelling: 500 g/l isoxaben
Formulering: SC (Suspensie concentraat)
Verpakking:  500 ml (ook verkrijgbaar in 1 liter)

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in  het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

Beschrijving

AZ 500 is een bodemherbicide tegen kiemende dicotylen in gazons en beplanting. In de aanplantingen kan AZ 500 gedurende de winter toegepast worden in een breed gamma gewassen (bodembedekkers, heesters, …) in combinatie met een herbicide met nawerking op grassen (o.a. Butisan, Kerb) en/of een contact- of systemisch herbicide (o.a. Roundup, Basta).

Herbicide te gebruiken in teelten van appelbomen, perenbomen, aardbeien, uien (open lucht), sjalot (open lucht), witloofwortelteelt, rabarber (open lucht), valeriaan (consumptie bladeren en/of stengels), wintertarwe, wintergerst, triticale en spelt, cichorei, grasland, gazons en grasvelden, graszaadteelt, sierbomen en -heesters, boomkwekerijgewassen, bol- en knolgewassen, rhizomen (sierplanten).

 

Gebruik en Dosering: 

Dosis: 1,5-5ml/100m² onmiddellijk na zaaien of uitplanten op vochtige grond of vanaf het 3e bladstadium in combinatie met Bofix (30-40ml/100m²)

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijv. in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten).

Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Algemene opmerkingen:
• Graangewassen: de doeltreffendheid kan aanzienlijk verminderen in geval van een uitgesproken watertekort; in geval van mislukken van de teelt van het wintergraangewas kan hetzelfde seizoen op het met AZ 500 behandelde perceel slechts een teelt van graangewassen of grassen heringezaaid worden; het is aangeraden geen kruisbloemigen (koolgewassen, koolzaad) te telen onmiddellijk na een met AZ 500 behandeld wintergraangewas.

• Werkingsspectrum: zeer gevoelig: kruiskruid, kamille, brandnetel, ereprijs, spurrie, postelein, dovenetel, akkerviooltje, duizendknopigen; gevoelig: muur, vetmuur; weinig gevoelig: basterdwederik, paardestaart

 

Prijs per verpakking : 135,00€ (excl. 12% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden  zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.