FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Dicotex

Dicotex is een selectief herbicide voor gazons, grasvelden en golfterreinen. Uitermate geschikt voor het bestrijden van breedbladige onkruiden: paardebloem, weegbree, madeliefje, zuring, boterbloem, klavers, ….

 

Erkenningsnummer: 5362P/B
Samenstelling: 70 g/l 2,4-D + 20 g/l dicamba + 70 g/l MCPA + 42 g/l mecoprop-p
Formulering: SL (Met water mengbaar concentraat)
Verpakking: 5 liter

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

 

Beschrijving

Dicotex bestaat uit een speciale samenstelling voor het bestrijden van onkruid in gazons, grasvelden en golfterreinen.

Dicotex bestrijdt de meeste breedbladige onkruiden in gazons en/of grasvelden. Bijvoorbeeld: klaver, zuring, muur, boterbloem, knoopkruid, pinksterbloem, biggenkuid, korenbloem, paardebloem, munt, madeliefje, koekoeksbloem, ratelaar, margriet, leeuwentand, kruiskruid, herfststijloos, wilde peen, weegbree, hoornbloem, ….

Dicotex kan tijdens het hele actieve groeiseizoen van de onkruiden toegepast worden (eind april tot einde september). Toch zijn enkele onkruiden zoals boterbloem, herfststijloos, zuring en ratelaar gevoeliger in het voorjaar. Andere, zoals margriet, pinksterbloem, koekoeksbloem en wilde peen zijn gevoeliger in het najaar.

Gebruik en Dosering:

Om de doorlevende tweezaadlobbigen te bestrijden, moet u voldoende ontwikkelde planten behandelen. Schade aan naburige gewassen vermijden. Daarom mag dit product niet verneveld worden.
Het gebruik van dit product op weilanden wordt afgeraden gezien zijn werking tegen vlinderbloemigen (klaver).
De activiteit wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (temperatuur en licht).
Dosis: 100 ml per 100 m²
Wachttijd: na één week volgend op de bespuiting het gras laten begrazen of oogsten.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
Dit product bevat 2,4D. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

Prijs per verpakking : 110,00€ (excl. 12% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.