FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Fubol Gold

Fungicide met zowel een contact- als een systemische werking; verzekert een goede preventieve en curatieve werking

 

Erkenningsnummer: 9475P/B
Samenstelling: 64% mancozeb, 3,88% metalaxyl-m
Formulering: WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 10 kilo

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

 

Beschrijving

Fubol Gold is een systemisch fungicide voor de bestrijding van valse meeldauw en witte roest in druiven, aardappelen en diverse groenten. Niet erkend in sierteelt.

Fubol Gold is een fungicide die zowel een contact- als een systemische werking heeft.
Het product verzekert een goede preventieve en curatieve werking en is regenvast.
Erkend voor de bestrijding van valse meeldauw, witte roest, blauwe schimmel, phytophthora, blad- en takphytophthora.

Fubol Gold is erkend voor de volgende teelten:
schorseneren, knoflook, uien, sjalot, bloemkool (witte en groene), spruitkool, slasoorten, peterselie, aardappelen en tabak.

 

Gebruik en Toepassingen:
Afhankelijk van de teelt een gebruiksdosering van 2 à 2,5 kg per hectare.

 

Prijs per verpakking : 285,00€ (excl. 12% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.