FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Ortiva

Bestrijding van roest, alternaria, Ascochyta, gloeosporium, echte meeldauw, septoria en stemphyllium in sierplanten

 

Erkenningsnummer: 9326P/B
Samenstelling: 250 gram/liter  azoxystrobin
Formulering: SC (Suspensie Concentraat)
Verpakking: 5 liter

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

Beschrijving

De breedste schimmelbestrijder heet Ortiva. Want Ortiva zet z’n tanden in zeer veel schimmels in álle teelten onder glas, zomerbloemen en de boomkwekerij. Laat Ortiva z’n werk doen en reken voorgoed af met schimmels!

De unieke kenmerken van Ortiva

• Strobilurinen zijn afgeleid van een in de natuur voorkomende stof
• Vertoont geen kruisresistentie met andere fungicidengroepen
• Breed werkingsspectrum
• Sterke preventieve werking
• Curatieve en antisporulerende werking op met name ”meeldauw” schimmels
• Werkt zowel systemisch als translaminair
• Veilig voor vele natuurlijke vijanden en nuttige organismen
• Relatief korte veiligheidstermijnen
• Geschikt voor exportproducten naar Amerika

Ortiva is een schimmelbestrijdingsmiddel met als werkzame stof azoxystrobine. Azoxystrobine is afkomstig uit de chemische groep van de strobilurinen. Strobilurinen zijn verbindingen die bepaalde paddestoelsoorten, zoals Oudemansiella mucida, in hun strijd om voedsel afscheiden om andere schimmels op afstand te houden. Op basis van deze fungicide-achtige eigenschap is azoxystrobine ontwikkeld. Ortiva is verkrijgbaar in een vloeibare formulering (SC) en bevat 250 gram azoxystrobine per liter.

Ortiva heeft een breed werkingsspectrum waardoor belangrijke schimmelziekten, zoals diverse meeldauwsoorten en bladvlekkenziekten, effectief worden bestreden.

Azoxystrobine heeft zowel translaminaire als systemische eigenschappen, waardoor ook langdurige bescherming optreedt van plantdelen die niet direct zijn geraakt. De maximale bestrijding wordt pas na meerdere dagen verkregen.

Azoxystrobine blokkeert het elektronentransport in de mitochondriën van de schimmel, waardoor de energievoorziening stopt. Mitochondriën zijn namelijk de energiecentrales van de schimmel. Uiteindelijk wordt de schimmel geremd in zijn ontwikkeling en zal afsterven.

Preventieve werking
Als het middel op de plant aanwezig is, wordt de kieming van sporen geremd. De groei van de kiembuis en de infectie worden door de aanwezigheid van het middel voorkomen. Ortiva heeft een lange preventieve werking, afhankelijk van de schimmelsoort.

Curatieve werking
Ortiva bestrijdt ook een beginnende infectie (nog geen symptomen zichtbaar). Tevens wordt de sporenvorming door Ortiva voorkomen.

Systemische en translaminaire werking
Nadat Ortiva op de plant terecht is gekomen, dringt de actieve stof azoxystrobine door de waslaag in het onderliggende bladweefsel (translaminaire werking). Vanuit het bladweefsel wordt de actieve stof via de houtvaten (opwaartse sapstroom) verder binnen de plant getransporteerd (systemische werking). Door diffusie kan Ortiva het houtvat weer verlaten en zich bewegen naar het bladoppervlak in zowel beneden- als bovenwaartse richting. Deze translaminaire en systemische werking zorgt ervoor dat delen van het blad, die niet bedekt zijn met spuitvloeistof, na verloop van tijd toch tegen aantasting worden beschermd.

Toepassingen in de praktijk

Meeldauw kan met Ortiva effectief worden aangepakt. Ortiva geeft de beste ziektebestrijding wanneer het preventief (bij het waarnemen van de eerste symptomen) wordt ingezet. Pas bij een reeds gevestigde aantasting eerst een meer curatief middel toe en zet daarna Ortiva in.

Meng bij een gevestigde meeldauwaantasting Ortiva met een curatief middel. Op deze wijze wordt de aanwezige aantasting zo goed mogelijk gestopt, waarna Ortiva langdurig een nieuwe aantasting kan voorkomen. Het is belangrijk de planten voldoende goed te bedekken (maximaal tot aan afdruipen).

Ortiva wordt optimaal in het blad opgenomen, wanneer de spuitvloeistof langere tijd op het blad aanwezig is, zodat een lange nawerking wordt verkregen.

Dosis: 100 ml/100 liter water

 

Prijs op aanvraag, stuur een e-mail voor meer informatie

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.