FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Zapper

Totale onkruidverdelger, met een preventieve en een curatieve werking, en nawerking

 

Erkenningsnummer: 9170P/B
Samenstelling: 250 gram/liter glyfosaat, 40 gram/liter diflufenican
Formulering: SC (Suspensie Concentraat)
Verpakking: 5 liter

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

Beschrijving

Zapper is een totaalherbicide met nawerking voor onbeteelde, met vegetatie bedekte, terreinen en kan ook worden ingezet voor onkruidbestrijding bij spoorwegen.

Zapper verdelgt de groeiende onkruiden en houdt de grond proper gedurende het gehele seizoen.

 

Gebruik en Dosering:
Dosis: 10 liter/hectare

Bij voorkeur te gebruiken in de periode vanaf februari tot juni.
Een optimaal resultaat wordt bekomen bij toepassing op een droge vegetatie, een vochtige bodem en bij windstil weer.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond het oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).

 

Prijs per verpakking : 223,21€ (excl. 12% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.