Groeiregulatoren

ALAR 85 SG9457P/Bvoorkoming van stengelgroei bij sierplanten
BONZI7498P/Bvoorkoming van ongewenste scheut- en bladvorming, en stengellengte
CYCOCEL 758679P/Bter bestrijding van te lange bloemstelen en legeren
ETHEPRO7775P/Bverbetert de halmstevigheid, en verhoogt de weerstand tegen legeren (alleen nog opgebruikregeling)
GIBB PLUS9471P/Bvoor een betere kwaliteit, maat en vruchtzetting
GLOBARYLL 1009505P/Bvoor een betere vruchtmaat en betere vertakking
MODDUS9201P/Bgroeiregulator ter verkoming van legeren
OPTIMUS10142P/Bter verkorting van de stengellengte
VACCIPLANT9661P/BStimuleert het natuurlijke afweermechanisme van de plant; toepasbaar in biologische landbouw
YATZE9833P/Bgroeiregulatie ter voorkomen van legering, rijping van vruchten