FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Eminent

Fungicide in de teelt van wintertarwe, suikerbieten, cichorei, witloofwortels, sierbomen en sierheesters

 

Erkenningsnummer: 9566P/B
Samenstelling: 125 gram/liter tetraconazool
Formulering: ME (Micro-emulsie)
Verpakking: 5 liter

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

 

Beschrijving

Eminent wordt gebruikt als fungicide in de teelt van wintertarwe, suikerbieten, cichorei, witloofwortels, sierbomen en sierheesters.
Erkend voor de bestrijding van volutella spp., cylindrocladium spp., echte meeldauw, roest, gele roest, bruine roest, populierenroest, septoriose, ramularia-bladvlekkenziekte.

 

Gebruik en Dosering:

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassingen van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Prijs per verpakking : 225,00€ (excl. 12% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden  zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.