FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Agroxyl 750

Selectief onkruidbestrijdingsmiddel voor graangewassen, grasland, gazon, diverse fruitteelten en vlas. Herbicide tegen ontwikkelde tweezaadlobbige onkruiden; met als werkzame stof MCPA

 

Erkenningsnummer: 9157P/B
Samenstelling: 750 gram/liter MCPA
Formulering: SL (Met water mengbaar concentraat)
Verpakking: 10 liter

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

Beschrijving

Agroxyl 750 is een selectief onkruidbestrijdingsmiddel voor graangewassen, grasland, gazon, diverse fruitteelten en vlas.
Herbicide erkend ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende).
Te gebruiken in teelten van fruitbomen en -struiken, tarwe, gerst, rogge, haver, triticale, spelt, vlas, sierbomen en -heesters, grasteelt, gras- en weiland, gazons en grasvelden.

 

Gebruik en Toepassingen:

In grasland en gazons is de behandeling de hele zomer mogelijk. Door een plaatselijke behandeling wordt de klaver zoveel mogelijk gespaard. De activiteit van het product wordt bevorderd door voor de fotosynthese gunstige weersomstandigheden (de hoogte van de temperatuur en de hoeveelheid licht).

Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, daar de dampen van deze middelen in kunnen werken op andere stoffen, en zodoende schade veroorzaken aan de teelten.

 

Prijs per verpakking : 155,00€ (excl. 12% BTW)

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket en de productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden  zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.