FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Tensiodes Quat

Fungicide/Bactericide/Algicide dat uitsluitend is toegestaan voor het gebruik door professionele gebruikers als middel ter bestrijding van:

 • bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
 • bacteriën en gisten in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
 • bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met inachtneming van bepaalde voorwaarden
 • groene aanslag 

 

Toelatingsnummer België: 6107B
Toelatingsnummer Nederland: 12384N
Samenstelling: 100 gram/liter didecyldimethylammoniumchloride
Formulering: SL (met water mengbaar concentraat)
Verpakking: 10 liter
Klasse: Biocide, Professioneel gebruik, Gesloten circuit

 

Beschrijving

Tensiodes Quat is een biocide dat uitsluitend is toegestaan voor het gebruik door professionele gebruikers ter bestrijding van:

 • groene aanslag
 • ontsmettingsmiddel/desinfectiemiddel voor alle gebruiksmaterialen
 • bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij
 • bacteriën en gisten in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen
 • bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseerinstallaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met inachtneming van gestelde voorwaarden beschreven op etiket

 

 • Verwijdering en voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken (muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen, e.d.

Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel
Dosis: 250 ml op 10 liter water

Niet naspoelen
Niet op planten spuiten of gieten

 • Verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen

Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel
Dosis: 2500 ml op 100 liter water

Na enkele dagen de dode wieren, algen, enz. Verwijderen door met een harde straal af te spuiten respectievelijk af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit; Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

 • Voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen

Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel
Dosis: 250 ml op 10 liter water

In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan.

Indien de ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan worden volstaan met een oplossing van 1,5% (150 ml per 10 liter water).

 • Gebruik als desinfectiemiddel (voor allerlei gebruiksmaterialen en oppervlakken)

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.
Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist.
Minimale inwerkingstijd is 5 minuten.

Voor gebruik op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 4 ml per liter water.

Voor gebruik in het ziekenhuis wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van:
* oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen
* isoleerruimten
* oppervlakken en apparatuur in de keuken
* toiletten en overig sanitair
* instrumentarium (uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie)

Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn

 • Gebruik in koelwatersystemen, pasteuriseerinstallaties en overige vormen van proceswater

Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor behandeling

Aanvangsdosering:
Voeg een maal per week 50 ml van dit middel toe per m³ systeemvolume; indien deze dosering geen bevredigend resultaat oplevert de dosering verhogen tot maximaal 400 ml van dit middel per m³ systeemvolume.

Onderhoudsdosering:
Voeg een maal per week 50 ml van dit middel toe per m³ systeemvolume; neemt de slijmvorming weer toe dan de dosis verhogen.

 • Gebruik in de papier- en kartonindustrie

Het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan de pulpwaterbassins.

Aanvangsdosering:
Per ton papier of papierpulp 2-4 liter van het middel toevoegen. In hulpstofdoseersystemen: rechtstreeks 100-200 ml middel per 100 liter hulpstof. Herhaal dit tot het systeem onder controle is.

Onderhoudsdosering (continue of discontinue methode):
Per ton papier of papierpulp 200-2000 ml van het middel toevoegen; Stel de dosering zodanig in dat het systeem onder controle blijft.
In de hulpstofdoseersystemen: dosering terugbrengen tot 100-200 ml/100 liter

 

Prijs per verpakking : 90,00€ (excl. 21% BTW)

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.