FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Basamid

Grondontsmetter ter bestrijding van aaltjes, bodeminsecten en bodemschimmels met nevenwerking op onkruidzaden.
Mag alleen worden toegepast als bodemfumigatiemiddel

 

Erkenningsnummer: 5675P/B
Samenstelling: 97% dazomet
Formulering: MG (Microgranulaat)
Verpakking: 20 kilo
Doelgroep: Beroepsgebruik; Het product mag uitsluitend worden toegepast door houders van een fytolicentie “specifiek professioneel gebruik voor dazomet.”

 

Voor aankoop en gebruik moet men in België in het bezit zijn van een fytolicentie Ps voor dazomet

 

Beschrijving

Basamid is een breedwerkend grondontsmettingsmiddel tegen nematoden, bodeminsecten en bodemschimmels in groenteteelt, fruitteelt, sierteelt, boomkwekerij en akkerbouw. Het product heeft een secundaire werking op onkruiden.

 

Professioneel gebruik.
Het product mag uitsluitend worden toegepast door houders van een fytolicentie “specifiek professioneel gebruik voor dazomet.” 

 

Prijs op aanvraag, stuur een e-mail voor meer informatie

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.