FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Insecticide

Een insecticide wordt aangewend ter bestrijding en/of voorkoming van insecten. Naargelang de wijze van afdoding kan men volgend onderscheid maken:
– Maaggiften:  Zij veroorzaken de dood van het insect nadat het product in het spijsverteringsstelsel is terecht gekomen. Vele producten tegen vretende insecten behoren tot de maaggiften.
– Contactgiften:  Zij veroorzaken de dood nadat het product door de opperhuid van het insect is binnen gedrongen. Meestal is slechts contact tussen het insect en het product nodig.
– Gasvormige giften:  Zij dringen het insect via de ademhaling binnen en veroorzaken zo een snelle verstikkingsdood. Sommige gasvormige giften dringen ook gemakkelijk door de opperhuid heen.
– Systemische giften:  Deze producten worden opgenomen in de sapstroom en vervolgens door de gehele plant getransporteerd. Het plantensap wordt giftig voor stekende en zuigende insecten. Met systemische insecticiden kunnen ook insecten bestreden worden die verscholen leven, en dus moeilijk of niet geraakt kunnen worden tijdens het spuiten.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal insecticiden die wij u kunnen aanbieden. Indien u op zoek bent naar een product dat niet vermeld wordt, kunt u met ons contact opnemen.

Toont alle 40 resultaten