FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Chryzotop Groen 10 kilo

Gebruiksklaar stekpoeder ter bevordering van de wortelvorming bij stekken

 

Erkenningsnummer: 10799P/B
Samenstelling: 0,25% indolylboterzuur
Formulering: AP (elk ander type poeder)
Verpakking: 10 kilo (ook verkrijgbaar in verpakking van 350 gram)

 

Voor de aankoop en het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u in België in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

 

Beschrijving

Chryzotop Groen is een gebruiksklare stekpoeder die als werkzame stof 0,25% indolylboterzuur bevat. Een voorbehandeling met een groeistofhoudend poeder is een van de meest aangewende methoden om de wortelvorming bij stekken gelijktijdig en uniform te doen plaatsvinden.

Chryzotop Groen stekpoeder heeft door zijn samenstelling een langzaam vrijkomende werking, het zogenaamde ‘slow release effect’, wat bij een groot aantal gewassen een beter resultaat kan opleveren dan andere behandelingen. Dankzij deze uitgestelde werking is een poederbehandeling ook uitermate geschikt voor stekken die moeten worden getransporteerd of enige tijd in een koelcel worden opgeslagen.

 


Gebruik en Toepassingen:

Dosis: de stekken 1 tot 2 cm in het poeder dippen, 1 toepassing
Om het beste eindresultaat bij de beworteling van uw stekken te bereiken is het aan te bevelen de aanwijzingen voor gebruik zorgvuldig te lezen en op te volgen.

 

Gelijkmatig verdelen
Bij het   werken met Chryzotop Groen stekpoeder, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het poeder gelijkmatig en dus over de basis van het stek wordt verdeeld. De stekken zouden anders ongelijkmatig kunnen bewortelen als het poeder niet op de juiste wijze is toegepast. Ook moet worden voorkomen, dat het poeder met bladeren of andere plantendelen in aanraking komt. Dit kan beschadigingen veroorzaken.

 

Poederdip
Een behandeling van de stekken met Chryzotop Groen stekpoeder is eenvoudig en gemakkelijk. De stekken worden, afzonderlijk of per bundel, met de basis in de te gebruiken poederconcentratie gedipt. De diepte waarmee de stekken worden gedipt is bepalend voor de hoogte tot waar wortelgroei kan worden verwacht. De stekken zullen over het hele gepoederde stengeloppervlak wortels gaan vormen. Na het indopen van de stekken wordt het teveel aan poeder afgetikt, zodat de basis van elk stek gelijkmatig rondom van een poederlaagje is voorzien. Bij sommige toepassingen, zoals marcotteren, kan het poeder ook met een schoon kwastje op de te behandelen plaats worden opgebracht.

 

Poederdip-/Bespuitmethode
Bij gewassen die moeilijk en traag bewortelen, waarbij de uniformiteit te wensen overlaat, is een combinatie van poederdip en bespuitmethode een mogelijke oplossing. Eerst worden de stekken in poeder gedipt en dan gestoken. Vervolgens kan een oplossing met Rhizopon AA tabletten tot afdruipens toe over de stekken worden gespoten.

 

Prijs op aanvraag, stuur een e-mail voor meer informatie

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.