FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Apollo

Apollo is een acaricide die erkend is voor de bestrijding van spintmijt en buxusspint.
Mag worden gebruik in de teelt van appelbomen, perenbomen, kersen- en kriekenbomen, pruimen, braamstruiken, frambozenstruiken, aardbeien, sierplanten, buxus- en palmboompje.

Doodt de eitjes en de larven, niet de volwassen mijten.

 

Erkenningsnummer: 7477P/B
Samenstelling: 500 g/l clofentezin
Formulering: SC (Suspensie Concentraat)
Verpakking: 500 ml

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

Beschrijving

Apollo is een acaricide die erkend is voor de bestrijding van spintmijt, buxusspint en de fruitspintmijt (rode spin der fruitbomen).
Mag worden gebruik in de teelt van appelbomen, perenbomen, kersen- en kriekenbomen, pruimen, braamstruiken, frambozenstruiken, aardbeien, sierplanten, buxus- en palmboompje.

Apollo doodt de eitjes en de larven, niet de volwassen mijten.Het product is toegelaten voor gebruik in de geïntegreerde bestrijding in appel en peer. De soorten en variëteiten van sierplanten die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 Om het optreden van resistentie te voorkomen, mag het product slechts éénmaal per productiecyclus van het gewas worden toegepast (éénmaal per jaar voor meerjarige teelten). De resistentieletter is O; indien bijkomende behandelingen nodig zijn, deze uitvoeren met producten met enkel andere resistentieletters.

 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen). Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

 

Prijs per flacon : 159,00€ (excl. 12% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket en de productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.