FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Decis EC 2,5

Insecticide met maag- en contactwerking

 

Erkenningsnummer: 7172P/B
Samenstelling: 25 gram/liter deltamethrin
Formulering: EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Verpakking: 1 liter

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

Beschrijving

Decis EC 2,5 is een insecticide met maag- en contactwerking.
Synthetisch pyrethroïde

Decis EC 2,5 bevat als werkzame stof 25 gram/liter deltametrhin; net zoals de producten MEZENE (10367P/B).

 

Gebruik en Toepassingen:
Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen). Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Was alle beschermende kleding na gebruik.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Insecticide te gebruiken in:

a) Landbouwgewassen
 –  Wintergranen ter bestrijding van bladluizen, overdragers van dwergvergelingsziekte
 –  Tarwe ter bestrijding van bladluizen
 –  Erwten ter bestrijding van trips, bladrandkever
 –  Vlas ter bestrijding van trips
 –  Koolzaad ter bestrijding van koolzaadaardvlo, koolzaadglanskever, koolzaadsnuitkever en koolzaadgalmug

 –  Aardappelen ter bestrijding van coloradokever

b) Tuinbouw/groenteteelt
 –  Bieslook, rode bieten, wortelen, knolselder, snijselder, bleekselderij, rammenas, pastinaak, peterselie, koolraap, raap, uien, sjalotten, pompoen, komkommer, tomaten in open luchtteelt, courgette, veldsla, tuinkers, verse kruiden, slasoorten, andijvie, radicchio rosso, suikerbrood, spinazie, witloofwortelteelt, asperge, stamslabonen, venkel, bloemkool (witte en groene), broccoli (krulkool), sluitkool (kabuiskool, uitgezonderd spruitkolen ter bestrijding van bladluizen en rupsen
 –  Augurk ter bestrijding van bladluizen, rupsen en aardvlo
 –  Radijs, schorseneer ter bestrijding van bladluizen, rupsen en aardvlo
c) Fruitteelt (appel, peer) ter bestrijding van wintervlinders, bladrollers, bladvretende rupsen, groene appeltakluis/groene bladluis, fruitmotje/appelbladroller, wantsen, appalglasvlinder perebladvlo, vruchtschilvreter/vruchtbladroller. Dosis in liter water: 30-40 ml
d) Kerstspar ter bestrijding van chermes-bladluizen, parappelgalluis en de groene sparreluis, bladrandsnuitkever,
e) Bescherming van bomen tegen schorskevers (spintkever/bastkever in stamhout, lokbomen en de hen omringende bomen en omgewaaide bomen in de bossen)
f) Oesterzwammen ter bestrijding van de champignonvlieg en champignonmug

 

Prijs per verpakking : 66,96€ (excl. 12% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.