FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

HokoEx

Insectengroeiregulator, die de ontwikkeling larven en maden blokkeert; en daardoor gebruikt kan worden voor de bestrijding van vliegen en muggen

 

Toelatingsnummer: 2509B (Biocide)
Samenstelling: 2% cyromazin
Formulering: WG (Wateroplosbaar Granulaat)
Verpakking: 5 kilo
Klasse: Biocide, Professioneel gebruik, Vrij Circuit

 

 

Beschrijving

HokoEx voor de bestrijding van vliegen- en muggenlarven in broedbedrijven.

HokoEx is een larvicide/insecticide voor de bestrijding van vliegen in gebouwen voor de veehouderij.

In de vorm van in water oplosbare korrels die 2% cyromazine bevatten, werkzaam bestanddeel met een uniek werkingsmechanisme dat de ontwikkeling van vliegenlarven blokkeert.

HokoEx zal vooral gebruikt worden in:
–  varkensstallen (biggen materniteiten)
–  kippenhokken
–  kippenboerderijen
–  konijnenfokkerijen
–  nertsenteelt
–  veestallen, melkstal etc….
–  stortplaatsen, afvalcontainers

Werkingsmechanisme:

  • HokoEx is een insecten-groeiregulator. Het product voorkomt de metamorfose van larven in volwassenen
  • HokoEx werkt op de laatste twee larve-stadia en stopt het uitkomen van vliegen en volwassen muggen
  • HokoEx heeft geen effect op volwassen vliegen

 

HokoEx is actief tegen larven van vliegen, muggen en staartwormen.

HokoEx is uitsluitend toegestaan voor het gebruik als insecticide ter bestrijding van vlieglarven in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken. Het middel mag uitsluitend worden toegepast door professionele of agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

 

Gebruik en Toepassingen:
Het middel HokoEx werkt als maaggif. Het gevolg is een geremde groei van de larven, terwijl het vervellingsproces wordt onderbroken en de normale verpopping wordt verhinderd; een snelle werking van dit product kan dan ook niet worden verwacht.
De toepassing dient gericht te worden op de behandeling van broedplaatsen. Volwassen vliegen worden niet bestreden. Tijdens de toepassing behoeven de dieren niet uit stal of hok te worden verwijderd.

 

Dosering:

  • 250 gram HokoEx droog strooien per 10 m²
  • bij spuiten 250 gram HokoEx met 1 tot 4 liter water per 10 m² gebruiken
  • bij gieten 250 gram HokoEx met 10 liter water per 10 m² gebruiken

 

Tijdstip en interval van toepassingen:
Preventieve toepassingen dienen plaats te vinden in het voorjaar of 2 dagen nadat de stal een gedegen schoonmaakbeurt heeft gehad, waarbij een tweede en eventueel een derde toepassing afhankelijk van de infectiedruk, met een interval van 14 dagen dient plaats te vinden.

Opmerking:
HokoEx lost zeer gemakkelijk op. Gezien het vochtaantrekkend karakter moet de verpakking altijd afgesloten en droog worden bewaard.

 

Prijs per verpakking : 95,00€ (excl. 21% BTW)

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.