FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Pirimor

Selectief insecticide ter bestrijding van blad- en bloedluizen in sierplanten. Heeft contactwerking, translaminaire werking en dampwerking


Erkenningsnummer:
6640P/B
Samenstelling: 50% pirimicarb
Formulering: WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 5 kilo

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

Beschrijving

Pirimor is een selectief insecticide ter bestrijding van blad -en bloedluizen in sierplanten. Heeft een contact-, translaminaire -en dampwerking. De dampwerking laat toe om zelfs bladluizen die schuilen aan de onderzijde van de bladeren, te raken. Selectief voor de meest natuurlijke vijanden van de bladluis.

Pirimor is een bijzonder effectief luisbestrijdingsmiddel; en is specifiek werkzaam tegen bladluizen.
Door de selectieve werking zijn andere insecten weinig of niet gevoelig. Pirimor is daarom zeer geschikt te worden ingezet daar waar natuurlijke vijanden van de bladluis aanwezig zijn.

De werking van Pirimor is drieledig:
–  Contactwerking: door het directe contact met de spuitoplossing worden bladluizen gedood
–  Dampwerking: hierdoor worden diep in het gewas verscholen luizen bestreden
–  Translaminaire werking: hierdoor worden bladluizen gedood via de voedselopname

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik, dosering, toepassingsperiode, aanntal toepassingen, etc. per teelt verwijzen wij u naar het etiket op het product.

 

Prijs per verpakking : 365,00€ (excl. 12% BTW)

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.