FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Rhizopon AA Tablets

Wortelstimulator te gebruiken bij het stekken

 

Erkenningsnummer: 10798P/B
Samenstelling: 20% indolylboterzuur (50mg)
Formulering: ST (Wateroplosbare tablet)
Verpakking: 20 tabletten

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

Beschrijving

Rhizopon levert verschillende producten op basis van twee verschillende werkzame stoffen:
3-Indolylboterzuur (3-iba) en 1-naphthylazijnzuur (1-naa)
Deze verschillende eindproducten worden geleverd in verschillende gehaltes en gebruiksvormen, zodat er voor ieder te vermeerderen gewas een geschikt gebruiksklaar product is.Het Rhizopon product in de vorm van wateroplosbare tabletten bevat 20% indolylboterzuur (50 mg werkzame stof).
Een auxinehoudende groeistofoplossing is niet stabiel en verliest daardoor snel aan werking. Daarom brengt Rhizopon geen kant-en -klare oplossing op de markt, maar in water oplosbare tabletten, waarmee een Rhizopon oplossing snel en efficient kan worden aangemaakt. Hiertoe kan het voor de gewenste concentratie benodigde aantal tabletten in water worden opgelost. Op die manier is altijd een verse oplossing in de juiste samenstelling en gewenste samenstelling van werkzame stoffen direct beschikbaar. Voor een uitvoerige beschrijving van het op de juiste wijze aanmaken van een Rhizopon oplossing kunt u meer informatie vinden op www.rhizopon.com

Een Rhizopon groeistofoplossing wordt snel door het plantenweefsel opgenomen en kan op verschillende manieren worden toegediend:
•  Opzuigen
Meestal wordt de opzuigmethode toegepast. Dit wil zeggen dat de stekken, apart of in bundels, gedurende een aantal uren – afhankelijk van het gewas – met de basis in een bak met een Rhizopon oplossing worden gezet om deze op te zuigen.
 
•  Dompelen
Bij bepaalde stekken kan ook de dompelmethode een goed resultaat geven. De stekken worden dan geheel in de vloeistof ondergedompeld. Daarbij moet er op worden gelet, dat niet teveel stekken ineens worden gedompeld, om kneuzingen te voorkomen.
 
•  Bespuiten
Van sommige gewassen kunnen de stekken eerst worden gestoken en vervolgens met behulp van een nevelspuit met een oplossing in de gewenste concentratie gelijkmatig worden bespoten. Ook reeds gestoken stekken waarbij de beworteling niet of te traag op gang komt, kunnen achteraf worden bespoten of met een Rhizopon oplossing worden aangegoten om de wortelinductie te stimuleren.
 
•  Quick dip
Tenslotte is er de snelle quick-dip methode. Hierbij worden de stekken gedurende enkele secondes met de basis in de vloeistof gedipt. Deze werkwijze vergt wel hogere concentraties dan de andere genoemde gebruikstoepassingen van Rhizopon oplossingen.
Gebruik en dosering:
Gebruiken bij het stekken (onder bescherming) van sierplanten ter voorkoming van onvoldoende wortelvorming.
  •  0,2-4 tabletten/liter, de onderste 1-2 cm van de stek gedurende 12 uur onderdompelen, 1 toepassing of
  • 1-8 tabletten/liter, basis van de stek kort dippen, 1 toepassing of
  • 1-8 tabletten/liter, volledige stek gedurende 5 sec. onderdompelen, 1 toepassing.

 

Prijs per verpakking : 15,00€ (excl. 12% BTW)

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.