FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Vertimec

Insecticide/acaricide met een brede werking en pakt meerdere plagen tegelijk aan. Bovendien is het in veel teelten toegelaten

De erkenning van dit product is vervallen; maar mag nog door de eindverbruiker worden opgebruikt tot 31/12/2024

 

Erkenningsnummer: vervallen
Samenstelling: 18 gram/liter abamectine
Formulering: EC (Emulgeerbaar Concentraat)
Verpakking: 1 liter

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

Beschrijving

Vertimec bestrijdt alle bewegende stadia van (spint)mijten, de larvale stadia van mineervliegen, larven van trips en bladvlooien. Vertimec werkt zowel door direct contact als door opname uit het blad. De sterke contactwerking is echter door de snelle afbraak van het middel op het bladoppervlak van redelijk korte duur. De werkzame stof wordt snel opgenomen in de waslaag en dringt van daaruit verder in het onderliggende (blad)weefsel (translaminaire werking). Het verplaatst zich niet met de sapstroom door de plant en is dus niet systemisch.

De werkzame stof in het bladweefsel is beter beschermd tegen afbraak, waardoor een langdurige bestrijding wordt verkregen van alleen bladaantastende insecten en mijten (plagen). Door deze eigenschap van de werkzame stof kan Vertimec redelijk goed worden gebruikt in combinatie met natuurlijke vijanden. Vanaf het moment dat de plaag de werkzame stof heeft opgenomen, kan geen noemenswaardige bladschade meer worden aangericht. De maximale bestrijding van de plagen wordt na 3 tot 5 dagen verkregen.

 

Gebruik en Toepassingen:
Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Gebruik dit product ook niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. U dient een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Was alle beschermende kleding na gebruik.

Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product of elk ander product met eenzelfde code afwisselen met producten die uitsluitend een andere code dragen. De code voor de werkingswijze van abamectine is 6.

De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

 

De erkenning van dit product is vervallen; dit product mag nog worden opgebruikt door de eindverbruiker tot 31/12/2024

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.