FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Acaricide (spint)

Een acaricide is een bestrijdingsmiddel dat bedoeld is om teken en mijten (zoals spint) te bestrijden. Dit kan op verschillende manieren, onder meer door hun groei en ontwikkeling te storen, of door de celademhaling te storen, of door in te werken op het zenuwstelsel, of door de vrouwelijke dieren steriel te maken.

Een acaricide kan zowel tegen eieren, larven als volwassen organismen wordeen ingezet. In plaats van acaricide wordt soms de term miticide gebruikt als men de nadruk wil leggen op de bestrijding van mijten.

Naargelang de wijze van afdoding kan men volgend onderscheid maken:
Maaggiften:  Zij veroorzaken de dood van de acaricide nadat het product in het spijsverteringsstelsel is terecht gekomen. Vele producten tegen vretende acariciden behoren tot de maaggiften.
– Contactgiften:  Zij veroorzaken de dood nadat het product door de opperhuid van het insect is binnen gedrongen. Meestal is slechts contact tussen het insect en het product nodig.
– Gasvormige giften:  Zij dringen het insect via de ademhaling binnen en veroorzaken zo een snelle verstikkingsdood. Sommige gasvormige giften dringen ook gemakkelijk door de opperhuid heen.
– Systemische giften:  Deze producten worden opgenomen in de sapstroom, en worden vervolgens door de gehele plant getransporteerd. Het plantensap wordt giftig voor stekende en zuigende insecten. Met systemische insecticiden kunnen ook insecten bestreden worden die verscholen leven, en dus niet geraakt worden tijdens het spuiten.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal acariciden die wij u kunnen aanbieden. Indien u op zoek bent naar een product dat niet vermeld wordt, kunt u voor meer informatie met ons contact opnemen.

Toont alle 12 resultaten