FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Masai 20WP

Heeft een uitstekende activiteit op rode spin en bonespintmijt.
Is selectief voor bijen en hommels; kan toegepast worden in de fruitteelt tijdens de bloei

 

Erkenningsnummer: vervallen; zit in de opgebruikregeling
Samenstelling: 20% tebufenpyrad
Formulering: WP (Spuitpoeder)
Verpakking: 1 kilo

 

Voor het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

 

Beschrijving

Masai 20WP is een contact- en translaminair acaricide in sierplanten en boomkwekerij. Masai bestrijdt de larve- en volwassen stadia van rode spint (panonychus) en bonespint (tetranychus). Snelle aanvangswerking en lange nawerking. Is goed verdraagbaar door de planten en is veilig voor bijen en hommels. Mag in de bloei toegepast worden.Bestrijdt larve- en volwassenenstadia van de mijten

  • Goede werking op zomereieren
  • Is selectief voor de roofwants (mag geïntegreerd in peren)
  • Mag in de bloei toegepast worden

De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is M. De code voor de werkingswijze van dit product is 21A.  Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product, of andere producten met eenzelfde resistentieletter of resistentiecode bevatten, niet al te vaak toepasen op dezelfde planten en dient u andere producten te gebruiken van zodra u een vermindering van de werkzaamheid vaststelt. Indien bijkomende behandelingen nodig zijn, deze uitvoeren met producten met enkel andere resistentieletters.

 

De erkenning voor dit product is vervallen en mag daarom niet meer verkocht worden. De opgebruiktermijn is tot 31/10/2023 voor de eindgebruiker.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden  zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.