FBBI - Nagelsberg BV 0032 14 81 47 75 info@fbbi.be

Nagelsberg BV

Voor professionele gebruikers

Oberon

Acaricide/insecticide ter bestrijding van spint-, roest- en galmijten, larve van de witte vlieg

 

Erkenningsnummer: 10302P/B
Samenstelling: 240 gram/liter spiromesifen
Formulering: SC (Suspensie Concentraat)
Verpakking: 1 liter

 

Voor de aankoop en/of het gebruik van dit professionele gewasbeschermingsmiddel moet u, in België, in het bezit zijn van een P2 of een P3 fytolicentie

 

Beschrijving

Oberon is een acaricide en insecticide in de teelten onder bescherming van cucurbitaceae, solanaceae en bonen ter bestrijding van de larven van de witte vlieg en spintmijten.

De werkzame stof spiromesifen is een contactacaricide en -insecticide dat behoort tot de groep van de tetronic zuren / keto-enolen. Spiromesifen heeft een zeer goede en langdurige werking op mijten en insecten (witte vlieg). Er is geen kruisresistentie met de bekende acariciden en insecticiden die in de tuinbouw gebruikt worden.

 

Gebruik en Toepassingen:

Dosis: 0,3 liter/hectare haag

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Gebruik dit product ook niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Vermijd drift naar bloeiende onkruiden en gewassen in de omgeving van het behandelde gewas.

 

Prijs op aanvraag, stuur een e-mail voor meer informatie

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het volledige etiket en de bijbehorende productinformatie.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderworpen aan landelijke toelatingen voor gebruik. Controleer bij de autoriteiten de toelating voor gebruik in uw land.